UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào kiểm tra theo nội dung Báo Thanh tra phản ánh; giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh và phúc đáp Báo Thanh tra trước ngày 20/1/2020.

Thế nhưng, đến nay đã ngày 10/2/2020, Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được văn bản phúc đáp của UBND thị xã Mỹ Hào theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 3240/UBND-KT2. Phóng viên Báo Thanh tra cũng đã chủ động liên lạc với Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào, nhưng không nhận được hồi âm.

Theo phản ánh của các hộ thuộc diện bồi thường, hỗ trợ có đất bị thu hồi cho dự án, đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ từ UBND thị xã Mỹ Hào?

Dư luận đặt câu hỏi, liệu có điều gì “khuất tất” trong việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất cho dự án, mà dự án được triển khai từ năm 2017 và đi vào hoạt động từ tháng 9/2019 mà đến nay các hộ dân vẫn chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ?

Văn bản số 3240/UBND-KT2 ngày 25/12/2019 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trần Quý

 

Vì sao ngày 25/12/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử đã ký Văn bản số 3240/UBND-KT2 yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào kiểm tra, xử lý theo nội dung Báo Thanh tra phản ánh báo cáo UBND tỉnh và phúc đáp Báo Thanh tra trước ngày 20/1/2020 nhưng Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào vẫn không thực hiện?

Liên quan đến vụ việc này, Báo Thanh tra ngày 26/11/2019 có bài: "Hưng Yên: “Quên” bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất làm dự án?", ngày 17/12/2019 có bài: "Hưng Yên: “Quên” bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi thu hồi đất làm dự án? Trách nhiệm thuộc về UBND thị xã Mỹ Hào".

Phản ánh ngày 22/2/2017, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc thu hồi 23.394m2 đất tại xã Dị Sử (nay là phường Dị Sử) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp bãi rác Dị Sử. Trong đó, 20.867m2 đất chuyên trồng lúa, 20m2 đất giao thông, 2.507m2 đất thủy lợi do UBND xã Dị Sử quản lý.

Dự án được triển khai từ năm 2017 và đã đi vào vận hành từ tháng 9/2019, nhưng những hộ dân có đất bị thu hồi cho dự án vẫn chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trần Quý