Tăng, ni sinh, Phật tử tham dự lễ khai giảng đặc biệt
21:18 04/09/2022