500 tăng ni sinh cầu nguyện quốc thái dân an Đại lễ Phật Thành đạo
11:20 31/12/2022