Hôm nay (29/11), Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, trong 10 năm qua, các báo cáo về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội do đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh đã được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối và các cơ quan thẩm quyền đánh giá là kênh thông tin phản hồi quan trọng, phản ánh được dư luận của nhiều giai tầng trong xã hội, giúp cho các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tham mưu các chủ trương, quyết sách sát thực, hợp lòng dân, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả đó góp phần tăng thêm nhận thức đúng đắn về tình hình triển khai các chủ trương của Đảng vào thực tiễn, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sự tin tưởng của nhân dân đối với chính sách của Đảng và Nhà nước ta, cơ bản giải tỏa được một số băn khoăn, hoài nghi trong dư luận.

Riêng năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác dư luận xã hội, cùng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng hằng tuần thì việc nắm bắt dư luận xã hội cũng được chú trọng thực hiện, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Việc giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có sự tham gia của tập thể Thường trực Đảng ủy Khối nghe và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan.

Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, chủ động, kịp thời và linh hoạt triển khai điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội bằng nhiều hình thức, với nội dung phong phú theo phương châm “chính xác, kịp thời, hiệu quả” để công tác dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đạt kết quả thiết thực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đảm bảo đồng thuận trong nước và môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nổi bật của công tác dư luận xã hội của Đảng ủy Khối trong những năm qua đó chính là, cùng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng hằng tuần thì việc nắm bắt dư luận xã hội cũng được chú trọng thực hiện, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Việc giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có sự tham gia của tập thể Thường trực Đảng ủy Khối nghe và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan báo chí Trung ương, các ngành, các địa phương tạo nên sự lan tỏa thông tin ngày càng nhanh và rộng rãi.

Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, từ việc tổ chức, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, trong 10 năm qua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì tốt hoạt động giao ban định kỳ dư luận xã hội hằng tháng trong đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của bộ; các cơ quan báo chí Trung ương với đặc thù có các đảng viên sinh hoạt ngoài nước đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ngoài nước để theo dõi, phản ánh tình hình các nước, cung cấp nguồn thông tin đa chiều; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nắm thông tin dư luận xã hội qua đội ngũ hội viên theo ngành dọc trong cả nước; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam nắm thông tin dư luận xã hội theo đơn thư, tin phải ánh của độc giả, khán thính giả.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.

Thanh Thanh