Tại hội nghị, các đại biểu dự họp đã nghe giới thiệu các chuyên đề về công tác dân vận của Đảng theo tinh thần Đại hội XIII; trách nhiệm của tổ chức Đảng của các cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; thực trạng và giải pháp thực hiện công tác dân vận ở Đảng bộ các cơ quan Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn hiện nay; triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm nhấn mạnh: Công tác dân vận có vai trò quan trọng, có vị trí chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.Trang 

Thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều chủ trương và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác dân vận.Công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động.

Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác dân vận; đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận đã rất cố gắng để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác dân vận.

So với các mặt công tác xây dựng Đảng khác, công tác dân vận trong Đảng bộ Khối còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả còn những hạn chế nhất định. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nêu rõ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác dân vận cho các bí thư, phó bí thư Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận và đội ngũ trực tiếp tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của các Đảng ủy trực thuộc nhằm nâng cao và hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị đối với nội dung các chuyên đề, các đại biểu dự cần liên hệ thực tế cơ quan, đơn vị, vận dụng kinh nghiệm dân vận góp phần xây dựng và ban hành các chính sách hợp lòng dân; tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan Trung ương có phẩm chất đạo đức công vụ, có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân góp phần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Thanh