Ngày 11/9, Bộ trưởng Chủ nhiệm, Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng chủ trì buổi làm việc của tổ công tác với 7 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ về tình hình cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử.

Triển khai còn chậm

Theo Bộ trưởng, nhiều địa phương thực hiện rất tốt gửi nhận văn bản điện tử, tuy nhiên một số địa phương còn ở mức độ khiêm tốn.

Báo cáo tổng hợp của Tổ Công tác cho thấy, 7/7 tỉnh đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục Liên thông văn bản quốc gia và hầu hết đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính.

“Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục Liên thông tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước như Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang. Một số tỉnh đạt tỷ lệ cao về gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử như Bắc Giang 98%, Bắc Ninh 95%”, báo cáo nêu.

Tất cả các tỉnh cũng đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ trạng thái hồ sơ.

Tuy nhiên, tốc độ kết nối vào Trục Văn bản quốc gia vào thời cao điểm còn thấp, có lúc có thời điểm còn mất kết nối lên Trục Văn bản quốc gia và phải gửi lại nhiều lần.

Việc kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của địa phương, đặc biệt là Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với các hệ thống thông tin của bộ, ngành cũng chậm dẫn đến một công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính phải xử lý trên nhiều hệ thống.

Ngoài ra, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; nhiều thủ tục hành chính yêu cầu hồ sơ gốc, gây khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4…

Cần thay đổi dần tư duy

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, các địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn trên cơ sở có kế hoạch chi tiết, nội dung và thời gian thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ chứ không nói chung chung.

Theo ông Thừa, tới đây cần tổng kết đánh giá lại Chiến lược Cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, công sở, Chính phủ số, điện tử. Đẩy mạnh cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức, đánh giá về sự hài lòng người dân, lĩnh vực nào địa phương nào làm chưa tốt thì tổng hợp và công khai.

Còn Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, cần tập trung vào tái cấu trúc, quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, dịch vụ công. Từ nay đến tháng 11/2020 phải hoàn thành kết nối, bảo đảm mục tiêu kết nối 70% ở cấp tỉnh, 60% cấp huyện, 30% cấp xã, phường, thị trấn.

"Đã có văn bản điện tử mà vẫn phải có văn bản giấy kèm theo thì tốn kém gấp đôi. Tôi đi đâu cũng có iPad đi theo để ký, Thủ tướng giao giải quyết mà không có thì không thể làm được", Bộ trưởng nói và nhấn mạnh, cần phải cải cách, thay đổi tư duy.

Tổ trưởng Tổ Công tác cũng đề nghị, đến hết năm 2020 phải có 30% dịch vụ công ở các địa phương kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hương Giang