Theo báo cáo, từ năm 2013 đến nay, các ngành chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ đã thực hiện 29 đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tác hại thuốc lá tại 162 đơn vị.

Trong đó, có 2 đợt thanh tra việc thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn tại 28 đơn vị và 27 đợt giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn tại 134 đơn vị.

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, các đơn vị thực hiện khá nghiêm túc quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là quy định cấm hút thuốc lá được triển khai hầu hết các đơn vị và trường học; có đầy đủ các biển cấm theo quy định.

Thường xuyên triển khai các nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, giao ban của các cơ quan; thực hiện tốt quy định cấm quảng cáo, mua bán và nhận tài trợ từ các công ty thuốc lá.

Trong 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát hiện và xử lý 1.603 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ 27.658.220 bao thuốc lá điếu, xử phạt vi phạm với tổng số tiền 10,33 tỷ đồng.

Tiên Phong