Theo đó, trong khi chờ hướng dẫn của Chính phủ và Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tại Thanh Hoá tạm thu học phí bằng mức thu của năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 02 (ngày 24/3/2023) của HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, học phí ở vùng thành thị: Bậc mầm non là 150.000 đồng/học sinh/tháng (không bán trú), 195.000 đồng/học sinh/tháng (có bán trú); bậc THCS là 120.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THPT là 155.000 đồng/học sinh/tháng.

Học phí ở vùng nông thôn: Bậc mầm non là 60.000 đồng/học sinh/tháng (không bán trú), 80.000 đồng/học sinh/tháng (có bán trú); bậc THCS là 50.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THPT là 65.000 đồng/học sinh/tháng.

Học phí ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Bậc mầm non là 30.000 đồng/học sinh/tháng (không bán trú), 40.000 đồng/học sinh/tháng (có bán trú); bậc THCS là 25.000 đồng/học sinh/tháng; bậc THPT là 30.000 đồng/học sinh/tháng.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Sở GD&ĐT Thanh Hoá sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hoá có tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh về mức tạm thu học phí năm học 2023-2024, trong khi đó, các khoản thu còn lại phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được thu như năm học 2022-2023.

Việc Sở GD&ĐT Thanh Hoá xin ý kiến mức tạm thu học phí căn cứ quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và Thông báo số 300 ngày 31/7/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 (ngày 27/8/2021) của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024.

Hương Trà