Từ ban đầu thành lập với vốn điều lệ chỉ là 19,2 tỷ đồng, sau nhiều lần tăng vốn, từ năm 2013, CNG Việt Nam đã có vốn điều lệ là 270 tỷ đồng và duy trì vốn điều lệ này đến năm 2023.

Trong những năm vừa qua, CNG Việt Nam liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, chiếm hơn 70% thị trường CNG cả nước. Để phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn theo chiến lược Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 đã được phê duyệt, ngày 18/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo số 1379/TB-SGDHCM về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết đối với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG). Theo đó, CNG Việt Nam đã được chấp thuận:

Niêm yết bổ sung gần 8,1 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên gần 35,099 triệu cổ phiếu tương đương vốn điều lệ tăng lên 350,99 tỷ đồng.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 16/8/2023.

Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 08/9/2023.

leftcenterrightdel
 CNG Việt Nam đã trở thành thương hiệu đứng đầu cả nước về cung cấp khí thiên nhiên nén (CNG – Compressed Natural Gas) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG – Liquefied Natural Gas)

Trong thời gian tới, đặc biệt là các năm bản lề 2024 – 2025, CNG Việt Nam tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ kinh doanh sản phẩm mới LNG; cân đối, thực hiện các giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn lớn; trong đó, có xem xét đến khả năng tiếp tục tăng vốn trong các năm tiếp theo, theo đúng Chiến lược được phê duyệt, nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

PV