Thanh tra thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra đối với hồ sơ của 11 dự án, trong đó có dự án TSG Cửu Long tại 201 Trường Chinh; dự án tại 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; dự án tại 521 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng…

Đáng chú ý, qua thanh tra cho thấy, nhiều khâu trong trình tự, thủ tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường bị phát hiện chậm trễ hàng trăm ngày so với quy định của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

Theo số liệu thống kê, đối với Dự án Thuê đất làm trụ sở, văn phòng làm việc, cho thuê tại 29 Nguyễn Đình Chiểu phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; Sở Tài chính có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại phương án giá đất. Cụ thể, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 15/03/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường mới có văn bản báo cáo kết quả rà soát lại phương án giá đất cụ thể trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố, là chậm 341 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

Sở Tài nguyên ký hợp đồng thuê Công ty VVAI tư vấn định giá đất từ 18/02/2021 nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến ngày 16/07/2021, Công ty VVAI mới ban hành Chứng thư định giá đất, là chậm 95 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

Tương tự, Sở Tài nguyên và Môi trường để Công ty VIC ban hành chứng thư định giá đất chậm 256 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

Đối với dự án thuê đất để tiếp tục sử dụng làm cơ sở kinh doanh tại số 521 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; Sở Tài nguyên và Môi trường thiếu kiểm tra đôn đốc để Công ty IVC ban hành chứng thư định giá đất chậm 169 ngày làm việc so với quy định.

Đối với Dự án Khách sạn TSG Cửu Long, Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện phát hành chứng thư chậm tổng là 244 ngày.

Thanh tra thành phố Hà Nội xác định, để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm chính thuộc cán bộ được giao thụ lý hồ sơ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Kinh tế đất, tiếp đến là trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường…

Chia sẻ về nguyên nhân chậm trễ trong việc xác định giá đất, ông Vũ Xuân Tùng, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, cán bộ của đơn vị xác định giá thì ít, trong khi khối lượng công việc nhiều nên công việc dồn lại, mỗi năm chậm một ít.

Ngoài ra, tâm lý của cán bộ là sợ trách nhiệm do “làm chậm thì chưa chết, nhưng làm sai thì chết” vì đây là vấn đề thu tiền về ngân sách. Lãnh đạo thì muốn nhanh để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao, nhưng cán bộ ở dưới tâm lý e dè.

Ông Tùng cho rằng, chính sách pháp luật chưa cụ thể rõ ràng dẫn đến một dự án có nhiều cách tính và ra nhiều kết quả khác nhau, do vậy để vừa đảm bảo có lợi cho ngân sách Nhà nước vừa đảm bảo tính đúng thì cán bộ phải thẩm định kỹ càng.

Về giải pháp giải quyết tình trạng chậm trễ nêu trên, Phòng Đăng ký đất đai cũng tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện phân cấp, uỷ quyền để giảm áp lực lên trên thành phố. Các sở ngành và các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết cho các đơn vị tư vấn để thực hiện nhiệm vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động họp tháo gỡ vướng mắc của  đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ.

Về thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo Thanh tra thành phố và Sở Nội vụ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng chậm xác định giá đất tại các dự án.

Hoàng Long