Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng, cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ LĐTBXH tại Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr về việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Giám đốc Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã triển khai thực hiện đến lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở để quán triệt các nội dung chỉ đạo của UBND TP và Kết luận thanh tra số 277/Kl-TTr.

Ngày 29/12/2023, Giám đốc Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã có Thông báo Kết luận số 659/TB-SLĐTBXH yêu cầu các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan tập trung, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Thanh tra Bộ LĐTBXH đảm bảo quy định.

Trong đó, giao Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý trong việc để xảy ra thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr; đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế… Tiếp tục triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp cụ thể tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quy định cho doanh nghiệp, tập thể và cá nhân liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, nhất là thực hiện chuyển tiếp từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng sang Sở LĐTBXH; đề xuất các biện pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nước ngoài trên địa bàn TP Hải Phòng; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quy định…

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH TP chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tập trung kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng đã phối hợp với người lao động hoàn thiện 10 thông báo tìm kiếm việc làm đảm bảo quy định về việc ghi đúng, ghi đủ các nội dung trong thông báo hằng tháng về tìm kiếm việc làm.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tập trung kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với người lao động hướng dẫn hoàn thiện 10 phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm để ghi đúng hướng dẫn theo mẫu quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm chủ trì, phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp để tổ chức thu hồi 14,5 triệu đồng do hưởng trợ cấp sai quy định. Đến nay các trường hợp đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.

Đối với nội dung “Nhà thầu số 01 và Nhà thầu số 02 thực hiện kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động ngoài nước cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam…”, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng cho biết, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại 2 nhà thầu là 12 người, đến nay có 4 trường hợp đã kết thúc hợp đồng về nước, doanh nghiệp đã thu hồi và nộp lại giấy phép lao động cho Sở LĐTBXH TP, 8 trường hợp còn lại, Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo quy định.

Đối với nội dung “Sở LĐTBXH chưa quản lý, thu hồi giấy phép lao động đã hết hiệu lực của người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở LĐTBXH theo quy định tai Điều 20 Nghị định 152”, ngày 3/1/2024, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã có Công văn số 25/SLĐTBXH-VLATLĐ, trong đó đã yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn TP chủ động rà soát, thu hồi giấy phép lao động đã hết hiệu lực của người lao động nước ngoài nộp về Sở LĐTBXH theo quy định.

Sau thời điểm kết luận thanh tra, đến nay, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã đôn đốc và có văn bản xác nhận thu hồi 999 giấy phép lao động hết hiệu lực.

Cũng tại văn bản này, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát, đối chiếu và xác định lại từng vị trí công việc, chức danh công việc cho đúng theo quy định. Nếu phát hiện chưa đúng phải thực hiện giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và cấp giấy phép lao động theo quy định. Hiện, các đơn vị đang rà soát để giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Thực hiện kiến nghị tại kết luận thanh tra của Bộ LĐTBXH, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thu hồi 9 giấy phép lao động đã cấp cho người lao động nước ngoài. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị liên hệ với Cục Việc làm để cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

Sở LĐTBXH TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Việc làm - An toàn lao động rà soát, không để xảy ra sai sót khi cấp giấy phép lao động, thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép lao động phải đảm bảo đúng theo quy định….

Đối với nội dung: “Có 358 hồ sơ tại Sở LĐTBXH ý thể hiện người nộp văn bản đề nghị xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc không đảm bảo trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 152”, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng cho biết, tại Công văn số 25/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 3/1/2024, Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp bảo đảm ít nhất 15 ngày kể từ ngày sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo mẫu số 01/PLI Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ….

“Như vậy, từ thời điểm công bố kết luận thanh tra đến nay, Sở LĐTBXH TP Hải Phòng đã thực hiện nghiêm túc những kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 277/KL-TTr ngày 30/1/2023 của Thanh tra Bộ LĐTBXH”, ông Nguyễn Hữu Cường khẳng định.

Phương Anh- Trần Quý