Qua thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước thôn 1, xã Quế Cường (nay là thôn Xuân Lư, xã Quế Mỹ) do Thanh tra huyện tiến hành, UBND huyện Quế Sơn nhận thấy, công tác quản lý đầu tư xây dựng do UBND xã Quế Cường (cũ) làm chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân liên quan mắc nhiều sai phạm.

Công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán chưa chính xác dẫn đến sai số về khối lượng dự toán làm tăng tổng mức đầu tư; trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình còn nhiều sai sót, thiếu hồ sơ pháp lý; quá trình thi công một số hạng mục chưa đúng bản vẽ thiết kế, đề nghị gia hạn nhiều lần làm kéo dài thời gian thi công công trình.

Khâu giám sát thiếu chặt chẽ, việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình không đảm bảo quy định, không lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; đưa công trình vào sử dụng, vận hành theo quy định. Công tác quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư không đúng quy định; cho thấy có sự buông lỏng trách nhiệm của chủ đầu tư.

Sau khi tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình vào ngày 7/4/2017, đến thời điểm sát nhập xã Quế Cường và Phú Thọ thành xã Quế Mỹ vào tháng 2/2020 đến nay, công trình không được quản lý, vận hành và bảo trì; nhiều hạng mục xuống cấp hư hỏng, các hệ thống van điều áp (xả khí, xả thải) bị hỏng nặng do gỉ sét; dù công trình đã nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư nhưng không thể vận hành, sử dụng được.

Trách nhiệm trước hết thuộc về ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch UBND xã Quế Cường (cũ), là đại diện chủ đầu tư; các cá nhân liên quan sai phạm là ông Nguyễn Văn Công, nguyên kế toán phụ trách xây dựng cơ bản, nông thôn mới, các thành viên Ban Giám sát công trình; cùng với ông Huỳnh Tấn Lực, Giám đốc Cty TNHH MTV Xây dựng Minh Hưng (đại diện Liên danh Cty TNHH MTV Minh Hưng và Cty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ) - là đơn vị thi công. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước do ông Hồ Văn Chín làm Giám đốc.

Đây là công trình ưu tiên cho người dân vùng núi Quế Cường còn gặp nhều khó khăn, nhất là nguồn nước sinh hoạt; có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Qua kiểm toán độc lập và kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm gần 801 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra, các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan đến sai phạm đã bị giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính, đơn vị thi công bị phá sản dừng hoạt động không còn pháp nhân; các cán bộ liên quan phần nhiều đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác, đã thiếu hợp tác trong việc giải trình, xử lý và khắc phục hậu quả sai phạm qua thanh tra.

N. Phó - Q. Thân