Sau khi Bộ Công thương kết luận, Trường CĐKTCN và các cá nhân liên qua đã tích cực hoàn thiện các thiếu sót theo đúng những nội dung kết luận đã chỉ ra, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Trường CĐKTCN  đã hoàn thành khắc phục các tồn tại, thiếu sót được Bộ Công thương chỉ ra. Ảnh: Chính Công

Trong văn bản số 3605 ngày 9/6/2023 của Bộ Công thương nêu rõ: Liên quan đến chủ trương của Nhà nước việc xử lý các trường hợp hợp sai phạm, thiếu sót trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn quốc, Bộ Chính trị đã có Thông báo kết luận số 43; Ban Chấp hành Trung ương đã có Kết luận số 71; Bộ Nội vụ có Hướng dẫn số 2965 về việc thực hiện Thông báo số 43 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở chủ trương của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác cán bộ, Bộ Công thương đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ rà soát các trường hợp đủ điều kiện khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm.

Theo hồ sơ, tài liệu, Trường đã thành lập hội đồng xem xét, đánh giá và thực hiện thủ tục khắc phục các tồn tại, thiếu sót về tuyển dụng, xếp lương, bổ nhiệm đối với ông Đào Đức Quảng theo quy định.

Như vậy, ông Đào Đức Quảng thuộc trường hợp được giữ nguyên các quyết định về công tác cán bộ sau khi khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo quy định (bao gồm quyết định tuyển dụng, xếp lương và bổ nhiệm).

leftcenterrightdel
Ông Đào Đức Quảng thuộc trường hợp được giữ nguyên các quyết định về công tác cán bộ sau khi khắc phục các tồn tại, thiếu sót theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Chính Công

Bộ Công thương kết luận, nội dung đơn thư của người dân đã được Bộ Công thương xác minh, kết luận và chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật và chủ trương của Nhà nước về công tác cán bộ.

Ngày 16/6/2022 Trường CĐKTCN tổ chức lịch tuyển dụng lại viên chức và ông Đào Đức Quảng, Phó Hiệu trưởng, là 1 trong 12 người tham dự đủ điều kiện dự tuyển vòng 2. 

Sau khi trúng tuyển viên chức và xem xét các điều kiện theo quy định, ngày 26/3/2023 ông Đào Đức Quảng được Bộ Công thương bổ nhiệm làm Hiệu trường Trường CĐKTCN theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

 

 

Chính Công