Bồi thường, hỗ trợ vượt quy định

D.A có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Năm 2019, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh ban hành Kết luận thanh tra số 06, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện D.A.

Đến thời điểm thanh tra, D.A khu nhà ở khu vực Bãi Lán đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán; còn khu vực Cầu Chiêu đang thực hiện (hoàn thành khoảng 80%).

Theo báo cáo của UBND thị trấn Lim, khu Bãi Lán đã có 28 lô thực hiện chuyển nhượng, 12 lô đã xây dựng nhà kiên cố, 10 lô đã xây nhà tạm.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phòng mặt bằng do UBND thị trấn Lim thực hiện tại DA này có nhiều hạn chế.

Cụ thể, UBND thị trấn Lim đã lập danh sách để UBND huyện Tiên Du phê duyệt chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ vượt so với quy định 2% tổng kinh phí bồi thường.

Mặc dù chưa được phê duyệt trong phương án bồi thường, nhưng UBND thị trấn Lim cũng đã chi hơn 22 triệu đồng để bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất (mồ mả, giếng); nhiều hộ đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ, đã ký nhận theo danh sách, nhưng UBND thị trấn Lim lại chưa viết phiếu chi để thiết lập chứng từ lưu trữ và quyết toán.

Đến thời điểm thanh tra, vẫn còn một số hộ có diện tích lâu dài và tạm giao chưa nhận tiền đền bù.

UBND thị trấn Lim và Phòng Kinh tế - Hạ tầng chưa kiểm tra, xử lý các sai phạm trong công tác xây dựng nhà ở của các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Bãi Lán, thôn Lũng Giang.

Ngoài ra, UBND thị trấn cũng đã thực hiện chi một số công việc của D.A như khảo sát đo vẽ bản đồ địa chính, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nhưng chứng từ chi lại… chưa tìm thấy để đoàn thanh tra xem xét!

Khi thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu Bãi Lán, UBND thị trấn Lim chưa tổ chức cắm mốc ngoài thực địa và tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết điều chỉnh được duyệt.

Quản lý đất đai, xây dựng… lỏng lẻo

Kết luận thanh tra chỉ rõ, quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Bãi Lán, nhà thầu thi công xây lắp thi công chậm thời gian theo quy định; công tác lắp đặt tấm đan áp dụng lắp đặt cấu kiện chưa phù hợp với khối lượng thực tế...

Tương tự, tại khu Cầu Chiêu, nhà thầu thi công xây lắp cũng thi công chậm so với thời gian theo quy định; công tác lắp đặt thiết bị cũng chưa phù hợp với khối lượng thực tế…

Qua thanh tra, đoàn thanh tra yêu cầu giảm trừ ở D.A khu Bãi Lán hơn 70 triệu đồng, khu Cầu Chiêu hơn 95 triệu đồng.

Đáng nói, tại 2 D.A, các nhà thầu tư vấn đều chưa cung cấp hồ sơ cho đoàn thanh tra xem xét.

“UBND thị trấn Lim, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Tiên Du chưa quản lý chặt chẽ về đất đai và xây dựng tại khu Bãi Lán, thôn Lũng Giang của D.A; việc thực hiện chuyển nhượng, xây dựng nhà ở kiên cố, xây dựng nhà tạm… chưa được quản lý, xem xét xử lý theo quy định” - kết luận thanh tra nêu rõ.

Với những vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND thị trấn Lim kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân.

Thực hiện kết luận thanh tra chậm trễ

Sau khi Thanh tra tỉnh ban hành kết luận, UBND huyện Tiên Du đã có văn bản đôn đốc thực hiện sau thanh tra.

UBND thị trấn Lim đã có báo cáo kết quả tiến độ thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh. Theo ông Nguyễn Hữu Nhuệ - Chủ tịch UBND thị trấn Lim, thị trấn đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lập hồ sơ bổ sung những chi phí phát sinh đã chi, để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đối với một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù, UBND thị trấn đã giao cán bộ chuyên môn kiểm tra, rà soát lại diện tích, nếu đảm bảo sẽ tổ chức chi trả nốt.

Tuy nhiên, nội dung kiểm điểm cán bộ vi phạm theo Kết luận thanh tra 06 thì không được Chủ tịch UBND thị trấn Lim nhắc tới!?

Trước đó, năm 2014, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra số 07 về D.A khu Bãi Lán và Cầu Chiêu. Trong đó có nêu một số sai phạm như: Chủ đầu tư thu hồi thừa hơn 400m2 đất so với tổng diện tích đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; không có số liệu báo cáo về chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất làm D.A cũng như việc thu tiền sử dụng đất và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng...

Ngoài Kết luận số 07/2014 của Thanh tra tỉnh, năm 2017, UBND huyện Tiên Du cũng ban hành kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân. Kết luận của UBND huyện đã kiến nghị: UBND thị trấn Lim thực hiện hoàn trả lại toàn bộ số tiền của các hộ dân đã tạm nộp cho UBND thị trấn. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện xem xét và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc xét giao đất, thu tiền đất không đúng quy định.

Sau khi có kết luận của UBND huyện Tiên Du, UBND thị trấn đã trả lại các hộ toàn bộ số tiền mà UBND thị trấn Lim đã tạm thu trước đây. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đoàn thanh tra xem xét, còn một số tổ chức và cá nhân có vi phạm chưa được xem xét và xử lý kỷ luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

Hải Hà