Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ có địa chỉ tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định do ông Trần Anh Đức làm Giám đốc đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính, cụ thể:

Hành vi 1: Kho bảo quản sản phẩm của công ty không có nội quy, quy trình. Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi này vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Hành vi 2: Công ty sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và điểm đ, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 cuả Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Với 2 hành vi vi phạm trên, Thanh tra Bộ Y tế đã xử phạt Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Phương Anh