Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động sử dụng mọi nguồn lực của cơ quan, địa phương, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành hệ thống luật pháp về thủy lợi; sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng công trình nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi; triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình trước và trong mùa mưa lũ.

Đối với các công trình thủy lợi đang thi công thì kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án thủy lợi cơ bản hoàn thành trước ngày 31/8/2020; đảm bảo vượt lũ chính vụ trong năm và triển khai phương án ứng phó thiên tai cho công trình nhằm đảm bảo an toàn trong mọi tình huống, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực, phương tiện để ứng phó kịp thời khi mưa, lũ lớn xảy ra.

Thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra tình hình quản lý khai thác, công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ năm 2020 đối với các công trình thủy lợi đang khai thác và đang thi công xây dựng; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/8/2020.

 

N.P