Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Huỳnh Ngọc Tiên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày làm việc. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại bệnh viện giai đoạn từ năm 2019 - 2022. 

Trước đó, Sở Y tế Quảng Nam đã kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại bệnh viện này, như: Chi chưa đúng chế độ chính sách tiền lương, Giám đốc Bệnh viện hợp đồng chứng chỉ hành nghề của chính mình để hưởng thêm lương, ký hợp đồng lao động sai quy định; cho cá nhân tạm ứng với số tiền hơn 308 triệu đồng và đến nay vẫn chưa hoàn ứng…

Đây là cuộc thanh tra đột xuất do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam giao.

N. P