Các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra gồm: Kiểm tra chuyên đề công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện (các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực đất đai giữa UBND cấp xã, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện; UBND quận, huyện); cấp giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, kiểm tra lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh; lĩnh vực công thương; nội vụ; giáo dục - đào tạo (cấp huyện, cấp xã); văn hóa; y tế và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Đáng lưu ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu, tập trung, tăng cường kiểm tra bộ phận một cửa và giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã đối với các thủ tục hành chính chứng thực; cấp phép xây dựng (đối với các trường hợp phải xin phép xây dựng); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện; các thủ tục hành chính được ủy quyền theo thẩm quyền giải quyết.

Thời điểm kiểm tra từ ngày 1/1/2022 đến thời điểm kiểm tra.

Việc kiểm tra được tiến hành định kỳ theo kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Ngoài ra, đoàn cũng tiến hành kiểm tra đột xuất tại đơn vị có phản ánh, kiến nghị hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP, trưởng đoàn kiểm tra. Dự kiến, đoàn sẽ kiểm tra đột xuất ít nhất 15 cuộc trong năm 2024, tập trung vào lĩnh vực, địa bàn có phản ánh, kiến nghị.

Đặc biệt, đoàn sẽ thực hiện phúc tra đối với các đơn vị đã có kết luận kiểm tra nhưng tiếp tục có phản ánh, kiến nghị hoặc có dấu hiệu không khắc phục thiếu sót, hạn chế đã được xác định rõ trong kết luận kiểm tra.

Theo kế hoạch, các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch sẽ được kiểm tra trong quý II, III, IV năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm cả văn phòng đăng ký đất đai và một số chi nhánh trực thuộc) có lịch thông báo riêng của đoàn kiểm tra..

11 quận, huyện: Hà Đông, Tây Hồ, Đông Anh, Ba Vì, Quốc Oai, Hoài Đức, Gia Lâm, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thanh Xuân sẽ được kiểm tra trong quý II, III năm 2024.

UBND TP Hà Nội giao Văn phòng UBND TP thành lập đoàn kiểm tra, gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Văn phòng UBND TP (trưởng đoàn); Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Thanh tra TP (phòng chuyên môn về phòng, chống tham nhũng) và một số sở, ngành có thủ tục hành chính liên quan.

Cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Theo UBND TP Hà Nội, việc kiểm tra nhằm phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn TP.

Đặc biệt, là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Hải Hà