Báo cáo tại đại hội cho thấy, hoạt động của Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn TTCP, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể đoàn viên nên đạt được những kết quả nhất định trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Công đoàn Văn phòng đã kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, công chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

Công đoàn Văn phòng đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng trong việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị; hướng dẫn, giúp đỡ người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện do Cơ quan TTCP phát động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng quan tâm phát triển quản lý đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Vận động đoàn viên thi đua lao động giỏi, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đăng ký giao ước thi đua. Đoàn viên Công đoàn Văn phòng đã đoàn kết, đổi mới và nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của TTCP.

Công đoàn Văn phòng đã thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách cho đoàn viên, thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau, nghỉ thai sản…

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Mạnh Hường, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: PA

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Văn phòng đã chú trọng và đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, đặc biệt là nội dung các nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Hưởng ứng và động viên đoàn viên tham gia các giải thi đấu cầu lông do Công đoàn TTCP tổ chức…

Về phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, thực hiện phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, trong thời gian tới, Công đoàn Văn phòng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan.

Quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung.

Công đoàn Văn phòng tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức Công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Công đoàn Văn phòng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Tham gia xây dựng Văn phòng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Công đoàn TTCP, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn TTCP nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Công đoàn Văn phòng TTCP đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Văn phòng rất chỉn chu, đảm bảo quy chế làm việc theo hướng dẫn.

Phó Chủ tịch Công đoàn TTCP cho rằng, nhiệm kỳ 2023 - 2028 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt lên vai Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới đòi hỏi các đồng chí cần nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng, ông Nguyễn Mạnh Hường, Chánh Văn phòng TTCP chúc mừng kết quả Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ qua. Đồng thời cơ bản nhất trí dự thảo báo cáo trình bày tại đại hội.

Chánh Văn phòng TTCP đề nghị đại hội tiếp thu các ý kiến các đại biểu và bày tỏ tin tưởng rằng với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa...

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng TTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 5 đồng chí; đồng thời bầu 9 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Phương Anh