Tại buổi tiếp xã giao, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh nhiệt liệt chào mừng Ngài Kari Kahiluoto đã thăm và làm việc với Thanh tra Chính phủ Việt Nam. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan qua nhiều năm vẫn không ngừng được củng cố và phát triển. Các chuyến thăm, trao đổi đoàn thường xuyên là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khiếu nại, tố cáo, thanh tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, giúp quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Phần Lan nói chung ngày càng tốt đẹp.

Đánh giá cao những hoạt động hợp tác, phối hợp giữa hai quốc gia trong việc đẩy mạnh những nỗ lực phòng, chống tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh hi vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hai quốc gia nói chung.

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện quyết liệt, qua đó, đã tạo được những bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng thời, “Việt Nam cũng luôn sẵn sàng lắng nghe những góp ý, tư vấn, những chuyển giao kinh nghiệm từ các nước bạn nhằm góp phần đem đến thành công hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng”, Phó Tổng Thanh tra khẳng định.

Về phần mình, khẳng định mối quan hệ giữa Phần Lan và Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu, Đại sứ Kari Kahiluoto hi vọng thời gian tới hai quốc gia sẽ ngày càng tăng cường mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở lợi ích chung, góp phần đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, đặc biệt là sau khi Hội nghị của Sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP) được tổ chức vào năm 2020 kết thúc.

Với mục đích cải thiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam từ góc nhìn xã hội dân sự, cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư tại Việt Nam, Đại sứ Kari Kahiluoto nhấn mạnh, Phần Lan luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng và những hỗ trợ đối với Đề án 165 (Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước), trong đó tập trung vào hoạt động tập huấn.

Thái Hải