UBND TP giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng, quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với UBND quận Cầu Giấy xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể UBND quận, Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng.

UBND quận Cầu Giấy tiếp tục tổ chức kiểm điểm xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể UBND quận, Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị trên cương vị là người đứng đầu cơ quan và người được giao phụ trách, chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực xây dựng đô thị.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả xác định, đánh giá của Sở Xây dựng và UBND quận Cầu Giấy về trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị, tham mưu, báo cáo UBND TP thực hiện quy trình xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật

Phó Chủ tịch TP yêu cầu, Sở Xây dựng, UBND quận Cầu Giấy gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP (qua Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2022) để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Trước đó, ngày 15/4, UBND quận Cầu Giấy có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về xử lý vi phạm tại công trình trên.

Theo UBND quận Cầu Giấy, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế, quận nhận thấy còn có khó khăn, vướng mắc. Để thiết lập hồ sơ cưỡng chế bảo đảm chính xác, đúng quy định, ngày 15/4, quận đã có Công văn 340/UBND-QLĐT đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể và cử cán bộ hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Liên quan đến xử lý vi phạm của cá nhân liên quan, ngày 31/3, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; phê bình ông Phạm Quang Mạnh, Phó Đội trưởng, 9 chuyên viên được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn phường Yên Hòa và tổ cơ động các thời kỳ.

Đội cũng đề xuất xem xét kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Trần Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị.

UBND quận Cầu Giấy đã ban hành quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Vịnh, Tổ trưởng Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Yên Hòa.

Ngày 2/4, UBND phường Yên Hòa họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND phường Yên Hòa và ông Phạm Quốc Khánh, công chức phụ trách địa chính - xây dựng; đề xuất xem xét kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường và ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa.

Ngày 8/4, Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác quản lý quy hoạch và kiểm tra sau cấp phép.

Cùng ngày, UBND quận Cầu Giấy họp kiểm điểm trách nhiệm các tập thể và cá nhân để xảy ra vi phạm tại công trình trên.

Ngày 12/4, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành 3 quyết định thành lập các hội đồng kỷ luật công chức để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định các cá nhân có vi phạm; dự kiến hội đồng kỷ luật sẽ họp vào ngày 22/4.

Hải Hà