Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trong đó: Bắt, giữ, khám xét khẩn cấp 09 đối tượng (07 trưởng ban và 02 nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện) về hành vi đưa hối lộ, gồm: (1) Tống Văn Hoàn, sinh năm 1977, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè; (2) Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1979, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn; (3) Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1977, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ; (4) Lò Văn Tùng, sinh năm 1987, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên; (5) Mai Hồng Hạnh, sinh năm 1982, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên; (6) Mạch Thọ Quyết, sinh năm 1982, Trưởng Ban Quản lý rừng huyện Tam Đường; (7) Nguyễn Duy Hoan, sinh năm 1980, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ; (8) Nguyễn Ngọc Chỉnh, sinh năm 1980, (9) Lưu Anh Võ sinh năm 1980 cùng là nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

 

Bắt, giữ, khám xét khẩn cấp 06 đối tượng trong đoàn thanh tra về hành vi nhận hối lộ gồm: (1) Ngô Thị Dung, sinh năm 1969, Trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu (trưởng đoàn thanh tra); (2) Đỗ Lương Bằng, sinh năm 1983, cán bộ Thanh tra tỉnh (thư ký đoàn thanh tra); (3) Lê Mạnh Cường, sinh năm 1988, cán bộ Thanh tra tỉnh; (4) Vũ Thanh Vận, sinh năm 1984, cán bộ Thanh tra tỉnh; (5) Lò Văn Ngọc, sinh năm 1989, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; (6) Phạm Trọng Thứ, sinh năm 1973, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
 

Trước đó, ngày 17/01/2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021.

Sau khi quyết định được ban hành, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi vi phạm.

Ngày 20/02/2023, Quyết, Hoàn, Tuyển, Hạnh đại diện cho các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện chuyển cho Đỗ Lương Bằng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, Bằng cùng với Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra.