Đất giá trị thương mại cao không qua đấu giá

Kết luận lần này của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa quy trách nhiệm đối với các sở, ngành rõ ràng, khách quan hơn, đi vào trọng tâm trọng điểm sai phạm hơn.

Sở Kế hoạch Đầu tư phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp đối với các vi phạm trong việc thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) chưa đảm bảo quy định tại khoản 3, Điều 45, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; không đúng chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 3796/UBND-THKH ngày 14/5/2014. Tham mưu tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư thuê đất dịch vụ thương mại làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại khi chưa đủ điều kiện quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 13 Nghị điịnh số 71/2010/NĐ-CP về chỉ định chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến về cấp GCNĐT đối với dự án giao đất có mục đích sử dụng làm đất ở, không đánh giá việc giao đất, cho thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2003; chưa phù hợp với tiết b điểm 2.2 khoản 2, Điều 3 Quyết định 599/2013/QĐ-UBND ngày 12/2/2013. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 4228/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 và Quyết định 3288/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 về việc giao 11.566,8m2 đất đã được Nhà nước giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng tại vị trí đất có giá trị thương mại cao không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP dẫn đến nguy cơ làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sở Xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc thẩm định và tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch 1/500 lần 2 không phù hợp quy hoạch 1/2000. Thanh tra Sở xây dựng chưa kiểm tra kịp thời, xử lý vi phạm về quản lý trật tự xây dựng tại dự án.

UBND thành phố Thanh Hóa chịu trách nhiệm chính trong việc thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư về cấp GCNĐT không phù hợp với chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định 20429/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 chưa đúng thẩm quyền. Chưa kiểm tra kịp thời xử lý vi phạm về quản lý trật tự xây dựng tại dự án.

Xem xét chuyển cơ quan điều tra dấu hiệu tội phạm

Ngoài các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa được “ưu ái” giao 11.566,8m2 đất sạch có giá trị thương mại cao không qua đấu giá cũng phải chịu trách nhiệm chính trong việc đăng ký GCNĐT không đúng chủ trương đầu tư được duyệt. Thiếu kiểm tra, giám sát, để các hộ dân tự ý cải tạo nhà ở trong quá trình sử dụng chưa đúng thiết kế được duyệt. Chưa thực hiện đề nghị phê duyệt điều chỉnh gia hạn dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1, Điều 46, Luật Đầu tư 2014 và khoản 4, Điều 80 Nghị định 99/2015. Vi phạm về nghĩa vụ của chủ đầu tư cấp 1 theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Triển khai thực hiện dự án chậm so với tiến độ được duyệt.

Từ những sai phạm nghiêm trọng nói trên, trong kết luận thanh tra lần này, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận.

Đồng thời, chuyển Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh điều tra dấu hiệu tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân tham mưu giao 11.566,8m2 đất đã được Nhà nước giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng tại vị trí đất có giá trị thương mại cao không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng quy định theo các điều khoản của Luật Đất đai năm 2013.

Báo Thanh tra sẽ tiếp thông tin đến bạn đọc những nguyên nhân dẫn đến sai phạm tại dự án này.

Văn Thanh