Liên quan đến quy trình bán đấu giá lô tài sản gồm 59.085 cây cao su thanh lý lấy gỗ để tái canh là tải sản của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (địa chỉ: 639 Phan Đình Phùng, TP. Kon Kum, tỉnh Kon Tum), Cục Bổ trợ tư pháp, với tư cách là cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực đấu giá tài sản đã có Văn bản số 147/BTTP-ĐGTS gửi Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đề nghị vào cuộc kiểm tra làm rõ.

Theo đó, Cục Bổ trợ tư pháp nhận được thông tin phản ánh việc Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô (địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) thực hiện việc bán đấu giá tài sản là cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum nhưng không thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản nhằm mục đích hạn chế khách hàng tham gia đấu giá, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo thông tin phản ánh, lô tài sản nói trên có giá khởi điểm là: 18.747.177.000 đồng.

Ngày 17/2/2021, Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô đã tổ chức bán đấu giá thành công, với giá trúng là: 18.937.177.000 đồng.

Qua kiểm tra đối chiếu, Cục Bổ trợ tư pháp cho biết, trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp quản lý không có thông báo công khai việc bán đấu giá đối với lô tài sản như trên. Do đó, Cục Bộ trợ tư pháp thấy rằng thông tin phản ánh nêu trên là có cơ sở.

Để đảm bảo việc đăng thông báo công khai đúng quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản, tính công khai, minh bạch, khách quan, Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum xác minh làm rõ thông tin vụ việc, trường hợp tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo công khai việc đấu giá theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quản của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum xem xét trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trong việc giám sát tổ chức đấu giá thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá.

Đặc biệt là việc đăng thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, gây thất thoát tài sản thì đề nghị căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản để xem xét hủy hợp đồng dịch vụ đấu giá, hủy kết quả đấu giá theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt để người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương giám sát việc tổ chức đấu giá tài sản đăng thông tin đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của Trung ương hoặc tỉnh và Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản để kịp thời dừng việc tổ chức đấu giá và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trước ngày 30/3/3021.

Như Báo Thanh tra đã có bài viết phản ánh, lô tài sản gồm 59.085 cây cao su thanh lý lấy gỗ để tái canh nằm trên phần diện tích 137,59ha tại các nông trường Hòa Bình, Yachim, Ngọc Wang, Tân Cảnh của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã lựa chọn Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô làm đơn vị đứng ra tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2021. Tuy nhiên, quy trình bán đấu giá lại thiếu minh bạch khi mà đơn vị này đã không thực hiện việc đăng thông báo bán đấu giá trên Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản, khiến nhiều khách hàng không nắm được thông tin.

Khoản 5 Điều 72 Luật Đấu giá tài sản quy định về việc hủy kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau đây: Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản Nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 33 của Luật này.

Điểm c Khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản quy định người có tài sản đấu giá có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản khi có một trong các căn cứ sau đây: “Tổ chức đấu giá tài sản có một trong các hành vi: không thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản; không thông báo công khai việc đấu giá tài sản; thực hiện không đúng quy định về bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá; cản trở, hạn chế người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá”.

 

 

Quang Đông