Trong thời gian 2 ngày (29 và 30/11), các học viên được quán triệt các nội dung chính Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; kỹ năng viết, biên tập tin, bài; nâng cao kỹ năng truyền thông chính sách; kỹ năng tác nghiệp của phóng viên chuyên trách lãnh đạo; kỹ năng xử lý ảnh, tài liệu đa phương tiện trên hệ thống cổng TTĐT.

Học viên tham gia còn được cung cấp thông về dịch công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyên toàn trình một phần; hướng dẫn thực hiện số hóa, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính, sử dụng kho dữ liệu của tổ chức cá nhân theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ để nâng cao các chỉ số giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An trên môi trường mạng; nâng cao kỹ năng biên tập, xử lý ảnh, cập nhật tin bài, tài liệu đa phương tiện trên hệ thống cổng TTĐT cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, từ đó đảm bảo triển khai việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An trên môi trường mạng đầy đủ nội dung thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

leftcenterrightdel
 Người dân xử lý các thủ tục trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Thống

Ngày 6/11, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND về quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2023, thay thế Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh.

Đức Anh