Sáng 10/3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 và Nghị quyết số 30/NQ-CP tới các sở y tế, bệnh viện, cơ sở y tế và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ hết sức quan trọng, căn cơ, bước đầu tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế của các cơ sở y tế trong công tác mua sắm, đấu thầu, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với một số nội dung…

Những khó khăn, vướng mắc không thể giải quyết triệt để ngay mà giải quyết từng bước. Do đó, tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ Y tế muốn nghe các đơn vị nêu rõ những gì còn vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc… để ghi nhận và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương báo cáo lên Chính phủ.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Kế hoạch Tài chính đã phổ biến những điểm mới của Nghị định 07 và Nghị quyết 30.

Các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng 2 văn bản này đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, "nút thắt" cho công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế cho các cơ sở y tế và cho chính các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh về lĩnh vực này.

Bộ Y tế cho biết, từ năm 2022, Chính phủ đã cho phép cấp số lưu hành trang thiết bị y tế có giá trị không thời hạn gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp về thông tin trang thiết bị y tế; trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong tổ chức thanh tra, kiểm tra.

Đến năm 2025, toàn bộ các trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường theo hình thức thương mại sẽ được thống nhất quản lý cấp số lưu hành trang thiết bị y tế có giá trị không thời hạn và không còn hình thức cấp giấy phép nhập khẩu theo hình thức thương mại như hiện nay.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2023/NĐ-CP bao gồm 4 điểm, giải quyết những vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu, số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.

Để giải quyết tình trạng thiếu trang thiết bị do giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro hết hạn, trong khi tiến độ cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP quy định gia hạn hiệu lực giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021. Các giấy phép này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024; cùng đó, số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2019 cũng được gia hạn, tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Nghị định 07 quy định rõ việc đẩy mạnh cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế và tháo gỡ khó khăn trong thu hồi số lưu hành và xử lý trang thiết bị y tế bị thu hồi số lưu hành. Đồng thời, sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất trang thiết bị y tế. Sửa đổi quy định để giải quyết vướng mắc, bất cập từ thực tiễn về kê khai giá.

Nghị định số 07/2023/NĐ-CP quy định rõ, chỉ thực hiện kê khai giá đối với trang thiết bị y tế khi có biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế, khả năng chi trả của người mua, khả năng thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Nội dung, hình thức, trình tự thủ tục kê khai giá trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về giá hoặc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế...

Theo đánh giá, Nghị định số 07 ban hành nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, kịp thời đáp ứng nguồn cung, giải quyết ách tắc do tồn đọng trang thiết bị y tế nhập khẩu tại các cửa khẩu.

Nghị định số 07/2023/NĐ-CP là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp, lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ nhằm góp phần cung cấp cho ngành Y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả nhằm phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan của Bộ Y tế tổ chức thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn để thống nhất thực hiện trong toàn ngành theo đúng quy định của Chính phủ.

Phương Anh