Tổng Công ty Hà Thành có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 4, tòa nhà Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Thanh Hóa, số 01A/63 Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, do bà Lê Thị Phương Linh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo hoạt động đầu tư theo định kỳ theo quy định tại Dự án Khu dân cư phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa.

Ngoài mức phạt tiền là 65 triệu đồng, Tổng Công ty Hà Thành phải thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá, báo cáo hoạt động đầu tư theo định kỳ tại Dự án Khu dân cư phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 và tại điểm a, khoản 2, Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP.

Buộc Tổng Công ty Hà Thành thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư theo định kỳ tại Dự án Khu dân cư phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 15  và tại điểm c, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP.  

Trong thời gian khắc phục hậu quả, Tổng Công ty Hà Thành phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này. Nếu quá thời hạn mà Tổng Công ty Hà Thành không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Hương Trà