Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian giữ chức Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ, ông Nguyễn Thành Quốc đã thiếu trách nhiệm trong quản lý và thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục dẫn đến vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi công tác và sinh hoạt.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Quốc.

N.Phê