Theo đó, trong văn bản ký ngày 10/5/2024, người bị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị tạm hoãn xuất cảnh là ông Trần Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 99 Núi.

Ông Hải là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 99 Núi. Công ty này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo văn bản ký ngày 10/5/2024, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết, văn bản này thay thế văn bản ban hành trước đó vào ngày 06/5/2024.

Trước đó, Báo Thanh tra đã thông tin, ngày 06/5/2024, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với ông Trần Trí Dũng - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 99 Núi vì công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế...

Hoàng Khánh