Theo số liệu của cơ quan chức năng, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên chây ì nộp thuế với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2019, Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên còn phải nộp số tiền thuê đất là 6.214.143.000 đồng và 640.639 USD (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). Số tiền thuê đất Đại học Hà Hoa Tiên phải nộp tính đến hết tháng 12/2018 là 25.249.995.200 đồng (chưa bao gồm số tiền chậm nộp). Kể từ khi thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên chưa thực hiện nộp tiền thuê đất với ngân sách Nhà nước.

Năm 2013, Thanh tra tỉnh Hà Nam cũng xác định Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên chiếm đoạt 6.298.565.997 đồng tiền thuế của Nhà nước.

Trước tình trạng doanh nghiệp chây ì nộp thuế “khủng” như nêu trên, ông Đỗ Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan Thuế đã triển khai các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Trường Đại học Hà Hoa Tiên theo quy định.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, đối với Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên, cơ quan Thuế đã có văn bản đề nghị cung cấp thông tin tại nơi mở tài khoản tiền gửi của đơn vị nhưng phía ngân hàng không có thông tin trả lời. Do đó, cơ quan Thuế không có đủ căn cứ để cưỡng chế nợ bằng biện pháp trích tiền bằng tài khoản tiền gửi.

Cơ quan Thuế không thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập do đối tượng là doanh nghiệp.

Ngày 25/5/2018, cơ quan Thuế đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-CCT về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng.

Ngày 14/6/2019, cơ quan Thuế đã ban hành Quyết định số 388/QĐ-CCT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng.

Đối với Trường Đại học Hà Hoa Tiên, cơ quan Thuế cũng tiến hành một số biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Cơ quan Thuế có văn bản đề nghị đơn vị cung cấp thông tin tài khoản tiền gửi, đồng thời cũng gửi xác minh thông tin tại nơi mở tài khoản tiền gửi của đơn vị nhưng các ngân hàng đều có phản hồi lại là trường không mở tài khoản tại ngân hàng. Do đó, cơ quan Thuế không đủ căn cứ để cưỡng chế nợ bằng biện pháp trích tiền bằng tài khoản tiền gửi.

Ngày 11/4/2018, cơ quan Thuế đã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-CT về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng đối với Đại học Hà Hoa Tiên.

Ngày 5/1/2019, Đại học Hà Hoa Tiên xin ngừng hoạt động có thời hạn theo Thông báo số 05/TB-HTT ngày 5/1/2019. Trường xin tạm ngừng hoạt động từ ngày 20/1/2019 đến 20/1/2020.

Ngày 8/8/2019, Cục Thuế tỉnh Hà Nam có Văn bản số 2909/CT-QLN báo cáo xin chỉ đạo của Tổng cục Thuế đối với trường hợp của Đại học Hà Hoa Tiên.

Qua nghiên cứu, xem xét, Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với trường theo quy định.

Cục Thuế tỉnh đang tiến hành các trình tự để thực hiện các biện pháp cưỡng chế Trường Đại học Hà Hoa Tiên theo quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các sở, ban, ngành để xác định cũng như đôn đốc Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Trường Đại học Hà Hoa Tiên thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Cục Thuế tỉnh đã nhiều lần cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến 2 đơn vị này cho các đoàn thanh tra, thanh tra Nhà nước... để các đơn vị nghiên cứu, thẩm tra theo chỉ đạo của các cấp.

Hoàng Long