Theo số liệu, tổng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh của Quảng Ninh là hơn 6.100 tỷ đồng (chiếm 40% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh). Tính đến hết tháng 5/2024, mới chỉ giải ngân gần 700 tỷ đồng, đạt hơn 11% so với kế hoạch.

Tổng nguồn vốn này được phân khai chi tiết cho 29 dự án hoàn thành, với tổng nguồn vốn hơn 220 tỷ đồng; 28 dự án chuyển tiếp, tổng nguồn vốn hơn 3.900 tỷ đồng và 11 dự án khởi công mới với tổng nguồn vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh nói chung và vốn ngân sách cấp tỉnh nói riêng, ngay từ đầu năm 2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo và phân công lãnh đạo UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công các dự án, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các dự án động lực, trọng điểm sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh đối với 3 nhóm dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới không đạt như kỳ vọng đề ra.

Đến hết tháng 5/2024, 29 dự án hoàn thành mới giải ngân đạt 38% kế hoạch; đặc biệt, có 10/29 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân toàn tỉnh, như: Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên đạt 7% kế hoạch vốn; cầu Tình Yêu đạt 5% kế hoạch vốn; đường trục chính Khu đô thị Cái Rồng giai đoạn 2 đạt 0% kế hoạch vốn; tiểu dự án các hạng mục phụ trợ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái đạt 0% kế hoạch vốn...

Đối với 28 dự án chuyển tiếp cũng mới giải ngân đạt 15% kế hoạch vốn. Có 17/28 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt 4% kế hoạch, thấp hơn bình quân toàn tỉnh. Cá biệt, có một số dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng lại có tỷ lệ giải ngân rất thấp, như: Tiểu dự án 2 phần xây dựng Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) đạt 6% kế hoạch; trụ sở Trung tâm Truyền thông tỉnh đạt 5% kế hoạch; cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn từ Km0+00 đến Km8+600 đạt 0,4% kế hoạch…

Đối với 11 dự án khởi công mới (bổ sung thêm 3 dự án tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIV), đến nay, mới giải ngân đạt 2% kế hoạch. Ngoại trừ 3 dự án được bổ sung kế hoạch vốn đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đến nay, 8 dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hiện, 2 dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu; còn lại 6 dự án đang tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự kiến, trong tháng 6/2024, sẽ khởi công 5 dự án.

Nói về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, theo các cấp, ngành của tỉnh Quảng Ninh là do vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp, gia cố nền móng, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, vẫn còn một số dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh chậm giải phóng mặt bằng như: Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) - giai đoạn 1; hệ thống đường ống cấp nước hồ Khe Giữa; cải tạo, nâng cấp QL279 đoạn từ Km0+00 đến Km8+600; tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến Khu Công nghiệp Bắc Tiền Phong (giai đoạn 1).

Để tăng tốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục khảo sát tìm kiếm nguồn cát san lấp cho các dự án; chủ động nghiên cứu phương án, biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật, vật liệu thay thế khi nguồn cung cát thi công không đảm bảo.

Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh, chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và quy định của Đảng về quản lý đầu tư công, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng mục tiêu, đúng tiến độ thực hiện dự án.

Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu địa phương, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu xây dựng kế hoạch, phương án thi công và kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng dự án, công trình; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án cụ thể theo kế hoạch đã đề ra; đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn cho từng dự án…

Trọng Tài