Tại hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội diễn ra sáng 25/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã báo cáo về nội dung điều chỉnh kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp TP.

Giảm vốn tại các dự án có… vướng mắc

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, vốn đầu tư công năm 2024 được phân bổ là 81.033 tỷ đồng. Trong đó, cấp TP là 47.410 tỷ đồng, cấp huyện là 33.102 tỷ đồng và chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 521 tỷ đồng.

Đến nay, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của TP đến hết ngày 15/6/2024 là 17.175 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch TP và Trung ương giao.

Do vậy, theo ông Quyền, để hoàn thành mục tiêu ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 là 95% thì cần phải có nhiều giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới.

TP đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 được UBND TP đề xuất theo nguyên tắc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án có vướng mắc chưa khắc phục được mặc dù đã áp dụng nhiều giải pháp cần thiết, dự kiến không giải ngân được 100% kế hoạch vốn năm 2024 đã được giao.

Cùng với đó, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ nhất là các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao hơn so với kế hoạch vốn đã giao năm 2024, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024; các dự án có tính khẩn cấp, các dự án trọng điểm, kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (văn hoá, giáo dục, di tích).

Thứ hai là các dự án được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định để triển khai.

Thứ ba là các dự án mới đã có trong kế hoạch của TP nay đủ thủ tục, điều kiện bố trí vốn theo quy định, cần bố trí kế hoạch vốn để thi công thực hiện.

Điều hoà kế hoạch vốn dự án Vành đai 4

leftcenterrightdel
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, để hoàn thành mục tiêu ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 là 95% thì cần phải có nhiều giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới. Ảnh: V.T

Về phương án điều chỉnh, đối với nguồn vốn ODA, TP đề xuất điều hòa 6,03 tỷ đồng nguồn ODA cấp phát và 2,97 tỷ đồng nguồn ODA vay lại của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (dự án tuyến 3.1) để bổ sung cho dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Đối với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, TP điều hòa kế hoạch vốn giữa các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 của dự án xây dựng Vành đai 4 Thủ đô, cụ thể: Điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng giao huyện Thanh Oai; 10 tỷ đồng của huyện Sóc Sơn và điều chỉnh tăng 110 tỷ đồng cho quận Hà Đông.

Đối với nguồn ngân sách TP trong nước, điều chỉnh giảm trên 2.516 tỷ đồng của các nhiệm vụ, nguồn vốn cho: Các nhiệm vụ nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các dự án; 29 dự án cấp TP; của 32 dự án ngân sách TP hỗ trợ mục tiêu; giảm nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết, TP điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2024 trên 2.516 tỷ đồng cho 202 nhiệm vụ, dự án do có khả năng thực hiện, giải ngân tốt.

Các dự án cấp TP bổ sung trên 1.289 tỷ đồng cho 64 dự án. Trong đó, đề xuất bố trí kế hoạch vốn năm 2024 đối với 4 dự án đã hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án gồm: Dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 để thanh toán khối lượng đã thực hiện (dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2023); 3 dự án có tính khẩn cấp của lĩnh vực đê điều.

Về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025, ông Quyền cho hay, UBND TP đề xuất nguồn vốn đầu tư công năm 2025 dự kiến là trên 81.392 tỷ đồng, tăng 358,903 tỷ đồng so với năm 2024.

Đánh giá tính khả thi nguồn lực kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, khả năng thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đối với nguồn vốn ngân sách TP trong nước, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, theo rà soát, dự kiến một số nguồn lực kế hoạch trung hạn dự kiến sẽ không khai thác, sử dụng tại kỳ kế hoạch này mà chuyển sang giai đoạn sau (như nguồn thu từ đất, nguồn vốn huy động trong nước); một số nguồn vốn dự kiến khó đảm bảo tính khả thi (như nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, nguồn thu xổ số kiến thiết).

Hải Hà