5 tháng đầu năm 2024, khu vực doanh nghiệp FDI đóng góp 205,4 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 13,7%, tương ứng tăng thêm gần 25 tỷ USD so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng thêm 12,95 tỷ USD.

Lũy kế trong 5 tháng/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 303,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng gần 42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu 5 tháng là 156,28 tỷ USD, tăng 14,9%, tương ứng tăng 20,23 tỷ USD, nhập khẩu 5 tháng 147,66 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 21,77 tỷ USD so với cùng kỳ 2023.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2024 thâm hụt 0,45 tỷ USD. Tính chung 5 tháng/2024 mức thặng dư thương mại hàng hóa là 8,62  tỷ USD, giảm 1,53 tỷ USD so với mức thặng dư 10,15 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Tính trong 5 tháng/2024, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 205,44 tỷ USD, tăng 13,7%  (tương ứng tăng 24,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 111,93 tỷ USD, tăng 13,1% (tương ứng tăng 12,95 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 93,51 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 11,87 tỷ USD) so với 5 tháng/2023.

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,1% so với cùng kỳ với trị giá là 98,5 tỷ USD (tương ứng tăng 17,17 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 44,35 tỷ USD, tăng 19,6% (tương ứng tăng 7,28 tỷ USD) và nhập khẩu là 54,16  tỷ USD, tăng 22,4%  (tương ứng tăng 9,89 tỷ USD).

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng qua sang các thị trường chủ lực đều ghi nhận tăng ấn tượng.

Uyên Uyên