Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. 

Công ty Phú Sơn Thuận có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 350/QĐ-BQL do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 11/10/2021 và Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 147/QĐ- BQL do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/5/2022 cũng chấm dứt hiệu lực tại thời điểm quyết định này có hiệu lực. 

Được biết, Dự án Khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại được xây dựng trên diện tích hơn 30ha, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng triển khai từ đầu năm 2023, nhưng đến nay chủ đầu tư không thực hiện.

Theo quy hoạch, khu vui chơi giải trí đầm Thị Nại gồm các công trình vui chơi, giải trí (công viên nước, thủy cung, suối nóng, hệ thống đường tàu lượn, các trò chơi mạo hiểm, bắn súng sơn…); các công trình phụ trợ và cây xanh cảnh quan được bố trí xen kẽ với các khu chức năng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định đang tiến hành rà soát các dự án chậm triển khai, kiên quyết thu hồi nếu nhà đầu tư không thực hiện.

Bảo Trân