Cụ thể, cấm Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phú Giang (số ĐKKD: 2801191737; địa chỉ số 108 phố Trung Sơn, phường An Hoạch (nay là phường An Hưng), thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Đình Thọ, Giám đốc Công ty) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 3 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với các gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình do Sở Giao thông - Vận tải quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phú Giang đã cung cấp các thông tin không trung thực trong E-HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phú Giang trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cổng thông tin điện tử của tỉnh… theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

Văn Thanh