Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Thế theo thẩm quyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND thị trấn Cầu Gồ (nay là thị trấn Phồn Xương) do để xảy ra thiếu sót như kết luận; đồng thời có hình thức xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, công dân tố cáo UBND huyện Yên Thế cấp đền bù đất cho hộ ông Trịnh Văn Thắng và hộ bà Nguyễn Thị Dung tại Quyết định số 200/QĐ-CT ngày 15/5/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế “về cấp đền bù đất cho các cá nhân ở thị trấn Cầu Gồ” không đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1588/CV-CT ngày 4/12/2001 “về việc giải quyết đề nghị của công dân ở thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế”.

Công văn số 1588/CV-CT ngày 4/12/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh không có tên của 2 hộ ông, bà: Nguyễn Thị Dung, Trịnh Văn Thắng. Tuy nhiên, Quyết định số 200/QĐ-CT ngày 15/5/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế lại có tên của hộ ông, bà Nguyễn Thị Dung và Trịnh Văn Thắng.

Qua tiến hành xác minh, UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, theo các quy định thì việc đền bù thiệt hại về đất chỉ được thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Do vậy, việc UBND huyện Yên Thế cấp đền bù đất ở cho hộ ông Trịnh Văn Thắng và hộ bà Nguyễn Thị Dung tại Quyết định số 200/QĐ-CT ngày 15/5/2002 mà không có căn cứ, lý do là không đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm.

Giải trình của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho rằng, việc cấp đền bù đất cho hộ ông Trịnh Văn Thắng và hộ bà Nguyễn Thị Dung là do trước đây thu hồi đất của 2 hộ để xây dựng Nhà Truyền thống Khu Di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám nhưng chưa thực hiện việc đền bù thiệt hại về đất.

Theo một số hồ sơ, tài liệu còn lưu giữ được thể hiện, việc đền bù đất ở cho 2 hộ được các cấp của huyện Yên Thế đưa ra họp, bàn và đề nghị cấp, như: Hội nghị giao ban chiều ngày 4/1/2002 giữa Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế (ông Lương Quang Đông) và thường trực UBND thị trấn Cầu Gồ, Thanh tra huyện, Phòng Địa chính - Nông nghiệp huyện; Tờ trình số 12/TT-UB ngày 6/5/2002 của UBND thị trấn Cầu Gồ đề nghị UBND huyện Yên Thế cấp đền bù.

Đến nay, các cấp của huyện Yên Thế không cung cấp được bất cứ tài liệu gì liên quan đến việc thu hồi đất của 2 hộ (ông Thắng, bà Dung).

Mặt khác, khi quyết định cấp đền bù đất cho 2 hộ (năm 2002), UBND huyện Yên Thế chưa chứng minh, làm rõ về thời điểm thu hồi đã đền bù thiệt hại về đất cho 2 hộ hay chưa; 2 hộ có đủ điều kiện để được đền bù thiệt hại về đất hay không theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.

Từ những nhận xét nêu trên, UBND tỉnh nhận thấy việc UBND huyện Yên Thế cấp đền bù đất ở cho “hộ bà Nguyễn Thị Dung, phố Đề Nắm, lô số 13 khu công an và hộ ông Trịnh Văn Thắng (vợ là bà Mai Thị Miên), phố Hoàng Hoa Thám, lô số 16 khu bệnh viện” tại Quyết định số 200/QĐ-CT ngày 15/5/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế trái với quy định của pháp luật; không đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1588/CV-CT ngày 4/12/2001 về việc giải quyết đề nghị của công dân ở thị trấn Cầu Gồ.

Để xảy ra thiếu sót, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Yên Thế và người ký Quyết định số 200/QĐ-CT ngày 15/5/2002 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế về việc cấp đền bù đất cho các cá nhân ở thị trấn Cầu Gồ.

Trách nhiệm có liên quan thuộc về các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Yên Thế trong việc tham mưu ban hành Quyết định số 200/QĐ-CT ngày 15/5/2002 do không có căn cứ, lý do cấp đền bù đất ở cho hộ ông Trịnh Văn Thắng và hộ bà Nguyễn Thị Dung.

Theo quy định, không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 2 hộ ông Trịnh Văn Thắng và bà Nguyễn Thị Dung theo Quyết định số 1019/QĐ-UB ngày 25/11/2003 của UBND huyện Yên Thế.

Vì, hộ ông Trịnh Văn Thắng đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ ông Vũ Văn Bắc, vợ là bà Dương Khánh Thơ năm 2007. Hộ bà Nguyễn Thị Dung đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ bà Bùi Thị Hồng Thuần, chồng là ông Vũ Thanh Bình năm 2003.

Hoàng Long