Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 27/9/2022 của xã Phượng Dực được gửi tới UBND huyện Phú Xuyên, Ban Tiếp công dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Theo đó, UBND xã Phượng Dực nhận được đơn đề nghị ghi ngày 3/6/2022 của các ông/bà: Chu Kim Tuyến, Chu Văn Phước, Chu Văn Tước, Chu Thúy Quỳnh. Cả 4 người trên cùng thường trú tại thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đề nghị 3 vấn đề như sau:

“1. Yêu cầu UBND huyện Phú Xuyên áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do và Lê Thị Thứ gây ra, trả lại nguyên trạng ban đầu của đất.

2. Yêu cầu Đảng ủy, UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo thực hiện Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND huyện Phú Xuyên đối với diện tích 1137m2 đất nông nghiệp, buộc gia đình bà Lê Thị Thứ phải khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu. Trả lại thửa đất bốc thăm số 99 cho gia đình chúng tôi.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại hoa màu trồng trên khu Đồng Bọc từ năm 2014 đến nay cho gia đình chúng tôi vì gây ra việc chậm trễ giải quyết theo Quyết định 852/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND huyện Phú Xuyên gây thiệt hại cho gia đình chúng tôi, mỗi năm 2 vụ lúa, mỗi vụ 5 tạ thóc và các khoản tiền khác theo quy định của pháp luật”.

Theo Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 27/9/2022 của UBND xã Phượng Dực, ban đầu ruộng Đồng bọc của đội 12 thôn Xuân La là ruộng quỹ đất I để gieo mạ. Do ruộng bị ô nhiễm, gieo mạ kém hiệu quả nên các hộ gia đình trong đội đã nhất trí cho bà Lê Thị Thứ thuê thầu. Quá trình sử dụng, bà Lê Thị Thứ đã đắp nền, dựng xưởng may màn, đào ao trồng cây lâu năm.

Ngày 28/9/2015, UBND xã Phượng Dực lập biên bản vi phạm hành chính.

Ngày 25/4/2016, UBND huyện ban hành Quyết định khắc phục hậu quả số 852/QĐ-KPHQ, theo đó biện pháp để khắc phục hậu quả bao gồm: Buộc khôi phục lại tinh trạng đất trước khi vi phạm.

Bà Lê Thị Thứ khiếu nại Quyết định số 852/QĐ-KPHQ như trên.

Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 6271/QĐ-UBND, theo đó giữ nguyên nội dung Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 25/4/2016.

UBND xã Phượng Dực đã đôn đốc, tuyên truyền vận động, giao trách nhiệm cho bà Lê Thị Thứ phải thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định khắc phục hậu quả số 852/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 6271/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên (Biên bản làm việc ngày 1/7/2019 của UBND xã Phượng Dực với bà Lê Thị Thứ).

Tuy nhiên, bà Lê Thị Thứ chưa thực hiện.

Ngày 30/4/2022, bà Lê Thị Thứ tiếp tục cải tạo lại công trình vi phạm cũ (nhà kho, nhà vệ sinh). UBND xã đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu bà Lê Thị Thứ ngừng thi công.

Bên cạnh đó, đối với đất ruộng quỹ I của bà Chu Kim Tuyến, Chu Thúy Quỳnh, ông Chu Văn Phước, Chu Văn Tước, theo phương án dồn điền đổi thửa, số đồng gần của 4 hộ trên được chia tại xứ Đồng Bọc là số 99. 4 hộ trên ghép chung 1 số là số 99.

Theo thứ tự bốc thăm chia ruộng thì lần lượt là số hộ ông Nguyễn Văn Bền, kế đến là số ruộng số 99 và kế tiếp nữa là ruộng số 100 của hộ bà Lê Thị Thứ.

Ngày 26/5/2014, Đội 12 đã đo chia ruộng cho các hộ tại khu đồng bọc, các hộ đã ký nhận ruộng.

Sau khi nhận đơn yêu cầu giải quyết ngày 11/12/2019 của các ông, bà Chu Kim Tuyến, Chu Thúy Quỳnh, ông Chu Văn Phước, Chu Văn Tước, UBND xã đã thành lập hội đồng hòa giải.

Ngày 14/1/2020, hội đồng hòa giải tổ chức phiên hòa giải, bà Lê Thị Thứ vắng mặt không có lý do.

Ngày 28/2/2020, hội đồng hòa giải tiếp tục tổ chức phiên hòa giải, bà Lê Thị Thứ lại vắng mặt không có lý do.

Bởi vậy, UBND xã lập biên bản hòa giải không thành và bàn giao hồ sơ hòa giải cho các ông, bà Chu Kim Tuyến, Chu Thúy Quỳnh, ông Chu Văn Phước, Chu Văn Tước.

Trước tình hình trên, UBND xã Phượng Dực kiến nghị UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục yêu cầu bà Lê Thị Thứ thực hiện nghiêm túc Quyết định khắc phục hậu quả số 852/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 6271/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên.

Đặc biệt, UBND xã nhấn mạnh: “Trọng tâm trước mắt là tháo dỡ phần công trình nằm trên diện tích của các ông, bà Chu Kim Tuyến, Chu Thúy Quỳnh, ông Chu Văn Phước, Chu Văn Tước”.

Như Báo Thanh tra thông tin, suốt nhiều năm qua, nhiều đơn thư liên quan tới vi phạm đất đai, xây dựng của bà Lê Thị Thứ tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên liên tục được gửi tới Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các cấp, ngành… Tuy nhiên, những vi phạm “nóng” về đất đai, xây dựng vẫn chưa được UBND huyện Phú Xuyên xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, gây phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp trên địa bàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long