Theo Quyết định số 336/QDD-UBND, Thanh tra Ủy ban Dân tộc là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trong công tác tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc. 

Các địa điểm tiếp công dân được Ủy ban Dân tộc bố trí tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Tại miền Bắc, địa chỉ tiếp công dân là Trụ sở Cơ quan Ủy ban Dân tộc, số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, Thanh tra Ủy ban Dân tộc phân công 1 lãnh đạo đơn vị, 1 lãnh đạo cấp phòng và 1 thanh tra viên thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, địa chỉ tiếp công dân là số 135 Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (trụ sở bộ phận phụ trách địa bàn thuộc Vụ Công tác dân tộc địa phương tại tỉnh Đắk Lắk).

Tại khu vực Nam Bộ, địa chỉ tiếp công dân là số 18 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (trụ sở bộ phận phụ trách địa bàn thuộc Vụ Công tác dân tộc địa phương tại thành phố Cần Thơ). 

Tại 2 địa điểm tiếp công dân là khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, Vụ Công tác dân tộc địa phương có trách nhiệm bố trí 1 lãnh đạo cấp vụ và 1 chuyên viên thuộc bộ phận phụ trách địa bàn thực hiện tiếp công dân theo quy định.

Theo ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra Ủy ban dân tộc, sở dĩ phải ban hành Quyết định số 336/QDD-UBDT thay thế cho Quyết định số 39/QĐ-UBDT ngày 2/2/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ tiếp công dân cho các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc là do cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc đã có sự thay đổi. Cụ thể, theo Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc đã được thu gọn lại còn 16 cục, vụ, đơn vị so với 18 đầu mối trước đây, trong đó, các vụ địa phương I, II và III sẽ được tổ chức lại thành vụ các dân tộc địa phương (có các bộ phận phụ trách địa bàn đóng trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk, thành phố Cần Thơ).

Hoàng Nam