Tiếp 1.765 lượt với 4.620 công dân

Phó Trưởng Ban TCDTƯ Phan Duy Bính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình khiếu kiện của công dân tại Trụ sở TCDTƯ và trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các đoàn khiếu kiện tập trung đông người có xu hướng về lại TƯ, Hà Nội để tiếp khiếu, đặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ họp TƯ Đảng và các kỳ họp Quốc hội khóa XV.

Ông Bính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Trụ sở TCDTƯ đã tiếp 1.765 lượt với 4.620 công dân đến trình bày 1.757 vụ việc, trong đó: khiếu nại 851 việc; tố cáo 198 việc và kiến nghị, phản ánh 708 việc. Có 136 đoàn đông người với tổng số 2.669 công dân đến trình bày 136 vụ việc, đa số hầu hết là các vụ việc đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, công dân vẫn không đồng ý và tiếp khiếu.

Riêng Ban TCDTƯ tiếp 1.186 lượt với 3.705 công dân đến trình bày 1.179 vụ việc; tiếp 126 đoàn đông người với 2.429 công dân đến trình bày 126 vụ việc.

Nhằm hạn chế các đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp của các tỉnh, thành phố phía Nam có xu hướng tập trung ra Hà Nội, thường xuyên đến các khu vực trung tâm hành chính Ba Đình, khu vực một số cơ quan TƯ Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng ban TCDTƯ đã trực tiếp tiếp các vụ việc khiếu kiện phức tạp tại Trụ sở Hà Nội và tăng cường tiếp các đoàn công dân khiếu kiện đông người ở các tỉnh, thành phố tại Trụ sở TCDTƯ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Điển hình là ngày 27/2/2024 phối hợp với UBND tỉnh Nam Định và các sở, ban, ngành của địa phương tiếp, đối thoại trực tiếp với hơn 400 hộ dân nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, khiếu kiện liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án Thép xanh Xuân Thiện. Ngày 5/6/2024 cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng có liên quan tiếp đại diện các hộ dân có kiến nghị về giá đất tại các khu tái định cư thuộc Dự án Khu đô thị nối đường lạch Tray với đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 và Nút Giao thông Quán Mau….

Vận động được 140 công dân trở về địa phương

Trước và trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 18/6/2024) Ban TCDTƯ đã phối hợp cùng Phòng PA02, Công an Thành phố Hà Nội và 25 tổ công tác của các địa phương, tuyên truyền, vận động được 140 công dân trở về địa phương,

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã thực hiện tiếp công dân định kỳ với 7 vụ việc khiếu kiện của công dân.

Cùng kỳ, Ban TCDTƯ đã tiếp nhận 6.422 đơn, trong đó đã phân loại, xử lý là 6.149 đơn và đang xử lý 273 đơn. Trong tổng số 6.149 đơn có 2.014 đơn được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc đề xuất chuyển đến các cục, vụ để kiểm tra, rà soát, chiếm khoảng 32,75% (khiếu nại 1.881 đơn; tố cáo 28 đơn; kiến nghị, phản ánh 105 đơn) và 4.135 đơn trước đó đã được hướng dẫn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, công dân vẫn tiếp tục gửi đơn nhưng không có nội dung mới, Ban thống kê theo dõi, chiếm khoảng 67,24% (trong đó có 187 đơn nặc danh chiếm khoảng 4,52%).

Dự kiến trong thời gian tới, nhất là thời điểm chuẩn bị diễn ra các kỳ họp của Quốc hội, của TƯ sẽ tiếp tục có nhiều đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp tập trung tại Hà Nội; một số đoàn đông người kết hợp với công dân đơn lẻ lưu trú dài ngày tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khiếu kiện; phát sinh các khiếu kiện mới trong quá trình địa phương triển khai thực hiện các dự án đầu tư, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, đặc biệt là đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án ở Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác như: Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh ...

Đặc biệt là khiếu kiện về loại hình giao khoán đất nông, lâm trường giữa các công ty: Cà phê, cao su tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, sẽ có các đoàn khiếu kiện đông người, phức tạp liên quan sự cố môi trường; thu hồi đất nuôi trồng thủy, hải sản; chế độ chính sách của người có công; khiếu kiện liên quan đến đầu tư trái phiếu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Tập đoàn FLC; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB); Tập đoàn Sunshine....

Các vụ việc công dân khiếu kiện vượt cấp lên TƯ sẽ vẫn là những vụ việc phức tạp, đã được các cấp, các ngành giải quyết và kiểm tra, rà soát; nhiều vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện đông người.

Ưu tiên tập trung giải quyết 82 vụ việc theo Nghị quyết số 623 và Kế hoạch 1910

Trong thời gian tới, Ban TCDTƯ tiếp tục tập trung cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp của TƯ, Quốc hội và các ngày lễ của đất nước; thí điểm và từng bước triển khai Mô hình Tiếp công dân trực tuyến của TTCP; thực hiện Kế hoạch số 1233/KH-TTCP ngày 13/6/2024 về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở TCDTƯ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở đảm bảo công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định, xử lý kịp thời đúng quy định đơn, thư của công dân.

Phối hợp với các cục địa bàn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị trong Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 7/10/2022 của đoàn giám sát; rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; ưu tiên tập trung vào 24 vụ việc đoàn giám sát đã có kiến nghị tại Nghị quyết số 623 và 58 vụ việc theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP của TTCP.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ Ban Cán sự Đảng TTCP giao về việc chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/6/2024 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ do Ban Nội chính TƯ chủ trì.

Tăng cường nâng cao trình độ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Ban đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao thông qua các hình thức đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; áp dụng văn bản số, chữ ký số; phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc khắc phục, nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện Cơ sở Dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo và từng bước thí điểm Mô hình tiếp công dân trực tuyến của TTCP, kết nối trực tuyến với các địa phương khi có yêu cầu. 

Phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở TCDTƯ với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô; phối hợp giữa Trụ sở TCDTƯ, Bộ Công an và công an các địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo gây mất an ninh, trật tự công công, an ninh, an toàn xã hội.

Thái Hải