Căn cứ vi phạm được chỉ ra tại Kết luận số 84/KL-UBND của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên rà soát, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 10785/VP-BTCD ngày 8/12/2020, đồng thời có văn bản trả lời người dân theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn tại.

Trước đó, UBND thành phố giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên về các vi phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110KV huyện Phú Xuyên.

Theo Kết luận số 84/KL-UBND của UBND thành phố, công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên không ban hành văn bản trả lời kiến nghị của công dân đối với diện tích 52m2 đất tại thôn Nội Hợp theo nội dung nêu tại Văn bản số 199/UBND-TNMT ngày 2/2/2021.

Qua xác minh cho thấy, ngày 2/2/2021, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 199/UBND-TNMT trả lời kiến nghị của công dân, trong đó nêu: “Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến 52m2 đất có nguồn gốc sử dụng của gia đình bà Thêm ở vị trí không liên quan đến vị trí đất tại chân cột số 35 của dự án. UBND huyện đã có quyết định thành lập tổ công tác thực hiện việc kiểm tra, xác minh liên quan đến diện tích 52m2 đất tại thôn Nội Hợp… UBND huyện sẽ có văn bản trả lời hộ ông Chấn và bà Thêm theo quy định, dự kiến xong trước ngày 1/4/2021”.

Đến ngày 30/6/2022, UBND huyện Phú Xuyên chưa có kết quả thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 10785/VP-BTCD ngày 8/12/2020 và không có văn bản trả lời hộ bà Thêm theo nội dung Văn bản số 199/UBND-TNMT ngày 2/2/2021.

UBND thành phố kết luận, việc công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên không ban hành văn bản trả lời kiến nghị của công dân theo nội dung nêu tại Văn bản số 199/UBND-TNMT ngày 2/2/2021, là đúng.

Bên cạnh đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên không ban hành thông báo thu hồi đất đến bà Nguyễn Thị Thêm để thực hiện dự án xây dựng mới trạm biến áp 110KV Phú Xuyên.

Nội dung tố cáo là sai. Tuy nhiên, UBND thành phố chỉ ra việc UBND huyện Phú Xuyên ban hành Thông báo số 07/TB-UBND ngày 13/1/2020 về việc thu hồi đất, kèm danh sách có diện tích 146m2 thuộc thửa đất số 05 do ông Nguyễn Trọng Tuệ sử dụng và thửa đất số 5a do UBND xã Nam Phong quản lý nhưng không ban hành và gửi thông báo thu hồi đất đến người đang sử dụng đất nằm chỉ giới thu hồi đất là không đúng quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, công dân tố cáo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Thêm đang sử dụng thửa đất số 05 và thửa đất số 5a, tờ bản đồ số 01, thôn Nội Hợp, xã Nam Phong không đúng quy định.

Nội dung tố cáo là sai. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy đối với thửa đất số 05, trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên chưa vận động, thuyết phục hộ bà Thêm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là chưa thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 4, Điều 37 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Hoàng Long