Ông Nguyễn Trọng Đông, ở xóm 6, xã Quỳnh Trang, KN cho rằng, việc UBND thị xã Hoàng Mai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện DA thành phần đầu tư xây dựng đoạn trên tuyến Bắc - Nam (thuộc DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020, đoạn qua xã Quỳnh Trang) cho gia đình chỉ có 3 nhân khẩu gồm ông, vợ và con gái là không đúng; đồng thời yêu cầu được hỗ trợ ổn định đời sống thêm 13 nhân khẩu của gia đình 3 người con.

Hướng dẫn giải quyết đơn của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ, số nhân khẩu được xác định để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là số nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.

Ngày 19/4/2022, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND khẳng định nội dung KN của ông Đông là sai.

Theo giải quyết của UBND thị xã Hoàng Mai, tại thời điểm thu hồi đất, sổ hộ khẩu của gia đình ông Nguyễn Trọng Đông được theo dõi, quản lý có 3 nhân khẩu, gồm ông Nguyễn Trọng Đông, bà Đoàn Thị Hiền (vợ) và bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (con gái).

Theo Văn bản số 1503/STNMT-QLĐĐ ngày 21/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, thì số nhân khẩu được xác định để hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là số nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất. Tại thời điểm thu hồi đất thì gia đình bà Nguyễn Thị Lương (có 5 nhân khẩu), gia đình bà Nguyễn Thị Phương (có 4 nhân khẩu) và gia đình ông Nguyễn Trọng Kỳ (có 4 nhân khẩu) không nằm trong hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Đông.

Ông Nguyễn Trọng Đông không đồng ý với kết luận nêu trên nên đã KN lên UBND tỉnh.

Kiểm tra hồ sơ đất đai của hộ ông Đông có 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại 2 thời điểm.

Theo GCNQSDĐ số G485025 do UBND huyện Quỳnh Lưu  cấp ngày 30/11/1995, thì ông Đông được quyền sử dụng 2.110m2 đất tại xóm 5, xã Quỳnh Trang.

Theo GCNQSDĐ số CĐ510397 do UBND thị xã Hoàng Mai (năm 2013, huyện Quỳnh Lưu được chia tách, thành lập thành huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai - PV) cấp ngày 17/8/2018, thì hộ ông Đông và vợ là bà Đoàn Thị Hiền có 995m2 đất (gồm 200m2 đất ở và 795m2 đất trồng cây lâu năm) tại thửa 465, tờ bản đồ 12, ở xóm 6, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

Tại báo cáo của UBND xã Quỳnh Trang lập ngày 29/5/2020, hộ ông Đông đang sử dụng 1.350,7m2 đất nông nghiệp (đất LUC - đất chuyên trồng lúa nước- PV) tại thửa 427, tờ bản đồ số 12, đất được giao theo Nghị định 64/CP (năm 2002 chuyển đổi theo Chỉ thị 02 của Tỉnh ủy).

Báo cáo cũng thể hiện, diện tích phải thu hồi là 1.350,7m2, tỷ lệ thu hồi 100%. Số cá nhân có hộ khẩu thường trú, trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn gốc thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp, được hỗ trợ ổn định đời sống là 3 nhân khẩu.

Ngày 28/12/2020, UBND thị xã Hoàng Mai ban hành Quyết định 1498/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Quỳnh Trang để thực hiện DA đường cao tốc Bắc - Nam, trong đó thu hồi của hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Đông 1.350,7m2 đất nông nghiệp.

Cùng ngày, UBND thị xã Hoàng Mai đã ban hành Quyết định 1499/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện DA, trong đó hộ ông Đông được hỗ trợ với tổng số tiền là 217.591.000 đồng (gồm tiền đất 1.350,7m2; cây cối hoa màu; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ ổn định đời sống (3 khẩu x 12 tháng x 30kg gạo/tháng x 12.000 đồng = 12.960.000 đồng).

Ngày 28/10/2021, ông Đông đã ký vào biên bản nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ trên.

leftcenterrightdel
Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ DA cao tốc Bắc- Nam được UBND thị xã Hoàng Mai thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Xuân Thống  

Qua kết quả làm việc, xác minh hộ khẩu của hộ ông Đông và các con, kiểm tra hồ sơ đất đai của ông Nguyễn Trọng Đông và hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, kết quả làm việc với UBND xã Quỳnh Trang, cho thấy tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Trọng Đông để thực hiện DA đường cao tốc Bắc - Nam, 3 người con của ông Nguyễn Trọng Đông (Nguyễn Thị Lượng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Trọng Kỳ) và 3 nhân khẩu phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp đã chuyển khẩu, tách hộ và không có căn cứ để xác định là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Các cá nhân khác thuộc gia đình bà Lương và bà Phương (con ông Đông) không có tên trong sổ hộ khẩu gia đình ông Đông, nên trong hộ gia đình ông Đông chỉ còn 3 nhân khẩu là Nguyễn Trọng Đông, Đoàn Thị Hiền (vợ) và Nguyễn Thị Quỳnh Như (con).

Mặt khác, tại thời điểm thu hồi đất thì UBND xã Quỳnh Trang đã xác nhận hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Đông có 3 cá nhân có hộ khẩu thường trú, trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống là Nguyễn Trọng Đông, Đoàn Thị Hiền (vợ) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (con), nên việc UBND thị xã Hoàng Mai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện DA đường cao tốc Bắc - Nam cho hộ ông Nguyễn Trọng Đông, trong đó hỗ trợ ổn định đời sống cho 3 cá nhân nêu trên, là đúng quy định pháp luật. 

Căn cứ Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc ông Nguyễn Trọng Đông KN Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND thị xã Hoàng Mai và yêu cầu được hỗ trợ ổn định đời sống thêm 13 nhân khẩu của gia đình 3 con của ông, là KN sai.

Với những căn cứ này, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 2805/QĐ-UBND ngày 16/9/2022, công nhận và giữ nguyên Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai về việc giải quyết KN của ông Nguyễn Trọng Đông.

Xuân Thống