Công dân tố cáo UBND huyện Phú Xuyên bao che để Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường đổ đất lấn chiếm khoảng 4 mẫu đất công ích của thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến (khu Ba Đền, Đuôi Nhạn, Phúc Lâm, giáp đường 428 do 3 ông Kiều Văn Thành và ông Đào Văn Phú và ông Đào Văn Lựng đang thuê thầu), xây dựng 3 nhà cấp 4 tại thôn Phúc Lâm, khu vực nghĩa trang thôn Phúc Lâm giáp Đồng Bìn không đúng quy định vào thời điểm năm 2021.

Công dân trình bày thêm, ông Đào Văn Lựng đổ đất trái phép bị xử phạt 5 triệu đồng, tuy nhiên Công ty Chí Cường cũng vi phạm nhưng không bị xử phạt.

Kết quả xác minh cho thấy, theo báo cáo của UBND xã Phúc Tiến, vị trí các thửa đất Công ty Chí Cường sử dụng làm vị trí tập kết vật tư, vật liệu, nhà điều hành nhà ở công nhân phục vụ thi công đường 428 tại Đuôi Nhạn, Ba Đền, thôn Phúc Lâm, là đất công do UBND xã Phúc Tiến quản lý, cho hộ ông Kiều Văn Thành thuê thầu để chăn nuôi thả cá, hộ ông Thành đã nhượng lại hợp đồng cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường.

Ngày 12/01/2021, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường có Văn bản số 18/CV-CIC gửi UBND huyện Phú Xuyên về việc xin sử dụng vị trí tập kết vật tư, vật liệu, nhà điều hành nhà ở công nhân phục vụ thi công đường 428 và các dự án trong khu vực tại Lô 4 - phía Đông đường vào Đền thôn Phúc Lâm.

UBND huyện Phú Xuyên đã “giao UBND xã Phúc tiến xem xét giải quyết theo quy định”.

Ngày 06/6/2021, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường có Văn bản số 94/CV-CIC gửi UBND xã Phúc Tiến về việc xin sử dụng vị trí tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công đường 428 và các dự án trong khu vực.

UBND xã Phúc Tiến cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường thuê, mượn đất tại vị trí Đuôi Nhạn, Ba Đền, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến để phục vụ thi công, là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 2013. Việc vi phạm của Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến, công dân đã có đơn tố cáo và UBND huyện Phú Xuyên giải quyết tại Kết luận số 1137/KL-UBND ngày 1/7/2022, trong đó có kết luận: Nội dung tố cáo là đúng một phần.

Tại Kết luận số 1137/KL-UBND ngày 01/7/2022, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đã giao UBND xã Phúc Tiến hoàn thiện hồ sơ để cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường làm bãi tập kết vật liệu và quản lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, UBND Xã Phúc Tiến chưa thực hiện, vẫn để Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường tiếp tục sử dụng diện tích đất trên, là không đúng quy định về thẩm quyền theo Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Như vậy, công dân tố cáo UBND huyện Phú Xuyên bao che để Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường đổ đất lấn chiếm khoảng 4 mẫu đất công ích của thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến là không đúng; để công ty sử dụng diện tích đất trên làm bãi tập kết vật liệu không đúng quy định, là đúng. Nội dung công dân tố cáo, là đúng một phần.

Ngoài ra, công dân tố cáo Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên không giải quyết đơn của công dân liên quan đến việc các hộ dân lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất công khu Ba Đền, thôn Phúc Lâm.

UBND thành phố xác định, tuy nhiên, đối với danh sách 15 hộ lấn chiếm đất công do công dân cung cấp, trong đó có 10 trường hợp đã được xác minh, kết luận tại Kết luận số 1137/KL-UBND ngày 1/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên; 5 trường hợp không có tên trong Kết luận số 1137 là: Đào Văn Đền, Đào Thúy Minh, Đào Văn Nhịp, Đào Văn Kiên, Đào Văn Đềm. Đối với 5 trường hợp này, UBND huyện Phú Xuyên cần rà soát đơn thư, vụ việc tại địa bàn và trả lời công dân theo thẩm quyền (nếu có đơn).

Thanh Hoa