Khiếu kiện đông người, đơn thư giảm

Theo Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Số vụ việc khiếu kiện đông người, đơn thư giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, hạn chế khiếu kiện, đơn thư vượt cấp.

TP đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là trong việc xử lý, giải quyết các vụ KN, TC đông người, phức tạp. Từ đầu năm đến nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp tiếp 5 vụ việc. Đây là những vụ việc khiếu kiện kéo dài, có tính chất điển hình, các gia đình chính sách thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Các vụ việc sau đó đã được giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin, sự đồng tình cao của nhân dân.

Tại các địa phương, đơn thư vượt cấp và vụ việc phát sinh kéo dài đã giảm. Tính đến tháng 9, qua rà soát theo Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành uỷ, TP còn 47 vụ việc (giảm 6 vụ so với năm 2022), trong đó, có 9 vụ việc KN đông người, phức tạp cần tập trung giải quyết; 38 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo của Thành ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết. Các quận, huyện, thị ủy theo dõi chỉ đạo còn 65 vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng (giảm 13 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022).

Thành ủy Hà Nội đánh giá, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nâng lên. Về cơ bản, việc giải quyết KN, TC được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo khách quan, chính xác, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC ở một số cấp ủy còn chậm, chưa phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cũng như chưa có lộ trình, giải pháp để giải quyết từng vụ việc khiếu kiện phức tạp.

Một số đơn vị quận, huyện còn để tồn đọng các vụ việc KN, TC chưa được giải quyết, công tác chỉ đạo một số vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa quyết liệt, dẫn đến người dân tiếp tục gửi đơn thư…

Tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu

Nêu các khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc phức tạp, đại diện Đảng ủy xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai cho rằng, nguyên nhân chính là việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, còn tình trạng né tránh. Điều đó dẫn đến bức xúc trong nhân dân.

Tại xã Thanh Văn, Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ trong tháng. Kết quả giải quyết các vụ việc luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm. Xã đặc biệt chú trọng tới công tác đối thoại với công dân, xem đây là bước quan trọng, giúp giảm bớt sự chồng chéo, đùn đẩy trong giải quyết đơn thư…

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC.

Đặc biệt, chủ động rà soát các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có lộ trình để xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm “nóng”. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định. Tăng cường đối thoại với công dân nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, tránh kéo dài vượt cấp…

Cho ý kiến về nội dung này, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức đề nghị, bí thư cấp ủy các cấp trước hết phải thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại định kỳ theo đúng quy định. Đặc biệt, sau tiếp công dân và đối thoại phải có kết luận cụ thể, rõ ràng gắn với tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Đức cũng lưu ý, bí thư cấp ủy tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức trong tập thể cấp ủy và tổ chức đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, nhầm lẫn với các nội dung tiếp dân, giải quyết đơn thư của khối chính quyền…

Hải Hà