Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3261/VPCP-V.I ngày 19/5/2021 thông tin chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về việc giải quyết đơn của ông Lê Ngọc Côn và các hộ dân thuộc khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3.

Theo Văn bản số 332/BC-UBND của UBND thành phố, nguồn gốc và hiện trạng khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3 được hình thành từ năm 1971, gồm 160 hộ gia đình được bố trí sử dụng từ năm 1973 (theo Văn bản giải trình số 123/2006/TCLĐ ngày 20/5/2006 của Công ty Vận tải ô tô số 3).

Ngày 16/11/2005, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội đã có Quyết định số 1545/QĐ-TNMTNĐ-B61 tiếp nhận 160 hộ Khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3 chuyển giao về thành phố Hà Nội để quản lý.

Năm 2006, Công ty Vận tải ô tô số 3 mới ký Biên bản bàn giao 126 hộ/160 hộ cho cơ quan quản lý nhà của thành phố.

Đến nay, 87/126 hộ đã nộp hồ sơ mua nhà tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Hầu hết các hộ dân đều đã cải tạo, sửa chữa, xây dựng lại, không còn nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước như lúc được phân phối, bố trí sử dụng.

Liên quan đến đơn thư của công dân, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 3335/KL-TTCP ngày 14/12/2012 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Kỳ, trú tại khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).

Sau đó, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3220/UBND-TNMT ngày 8/5/2013 chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Về việc thực hiện bồi thường, tái định cư đối với các hộ trong diện phải thu hồi thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, UBND thành phố Hà Nội đã có các quyết định: số 2167/QĐ-UBND ngày 9/5/2006, số 1062/QĐ-UBND ngày 21/3/2007 và số 1852/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Kwangmyung tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Trong tổng số diện tích 95.799,5m2 đất thu hồi có 80.003m2 đất để xây dựng công trình và 15.796,5m2 đất đường, mương, hành lang bảo vệ mương. UBND quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình nằm trong chỉ giới thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Đến nay, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng được 91.754,7/95.799,5m2 đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án (chiếm 95,78%). Diện tích còn lại 4.044,8m2 chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng gồm 1.286,3m2 của 7 hộ đất nông nghiệp có công trình nhà ở trên đất và 2.758,5m2 của 51 hộ hiện đang sử dụng đất vào mục đích để ở, trong đó có 37/51 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông đã khánh thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ngày 24/02/2019.

Để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của các hộ gia đình liên quan đến việc bán nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo: UBND quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận, phối hợp giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ gia đình tại khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3 trong năm 2021.

Đối với diện tích đất còn lại chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (4.044,8m2) nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông theo quyết định của UBND thành phố (theo quy hoạch, diện tích đất này là đường giao thông, trong đó có 37 hộ gia đình, cá nhân thuộc khu tập thể Công ty Vận tải ô tô số 3), UBND thành phố tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm, Công ty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông và các đơn vị liên quan kiểm tra, khẩn trương thực hiện việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để xây dựng tuyến đường giao thông theo quy hoạch.

Phạm Duy