Theo báo cáo, diện tích 1.030 m2 tại số 85 Tôn Đức Thắng, Hà Nội, ông Lê Xuân Thông đang có đơn đòi lại có nguồn gốc là của cụ Lê Đình Tuân và vợ là Lê Thị Thanh được Uỷ ban Hành chính TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất ngày 20/2/1956 cho cụ Lê Thị Thanh.

Ngày 1/2/1960, cụ Lê Đình Tuân ký Hợp đồng cho Xí nghiệp Dược phẩm thuê đất thời hạn 05 năm kể từ ngày 1/2/1960 đến 1/2/1965, được Ban Hành chính Khu Đống Đa chứng kiến và xác nhận.

Trong quá trình sử dụng, gia đình cụ Tuân có đóng thuế đất cho Nhà nước (có biên lai nộp thuế đất từ năm 1953 liên tục đến năm 1973).

Gia đình cụ Tuân thuộc diện thành phần bần nông, hoàn cảnh khó khăn nên đã phải cho thuê đất và sớm tham gia cách mạng, được Nhà nước công nhận là gia đình chính sách, có con trai là Lê Đình Sinh hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, thuộc diện được tạm hoãn và miễn thực hiện chính sách đất đai tại Thông tư số 73/TTg ngày 7/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đất đai của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị và phù hợp với quy định tại điểm b và c Khoản 3 Mục III của Thông tư số 10/TTg ngày 4/2/1963 của Phủ Thủ tướng giải thích Thông tư số 73/TTg định về việc quản lý tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị.

Việc Thanh tra TP Hà Nội kết luận với nội dung: “... Các thừa kế của ông Lê Đình Tuân và bà Lê Thị Thanh năm 2013 đề nghị trả lại quyền sử dụng 1.030m2 đất tại địa chỉ 85 phố Tôn Đức Thắng do Xí nghiệp Dược phẩm - nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 (Cty Dược phẩm TƯ 1) quản lý sử dụng là không có căn cứ để giải quyết... ” là chưa chính xác.

Đại diện các thừa kế của cụ Lê Đình Tuân (vợ là Lê Thị Thanh) là các ông Lê Đức Khánh, Lê Quang Minh, Lê Xuân Thông và Đỗ Thế Quý có đơn đề nghị trả lại một phần diện tích 1.030m2 tại số 85 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa hiện do Cty Dược phẩm TƯ 1 đang sử dụng là hợp pháp, có cơ sở pháp luật để xem xét, giải quyết.

Ngày 29/10/2020, Bộ Tài nguyên môi trường (TNMT) có Báo cáo số 6053 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Thông gửi Thủ tướng Chính phủ khẳng định việc khiếu nại của ông Lê Xuân Thông đại diện gia đình đòi lại quyền sử dụng 1.030 m2 đất nêu trên là có cơ sở. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 6554 và Quyết định số 6555 ngày 30/11/2000 của UBND TP Hà Nội; rà soát việc quản lý, sử dụng đất của Cty Dược phẩm TƯ 1 tại số 85 Tôn Đức Thẳng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem xét quyền lợi của gia đình ông Lê Đình Tuân đối với diện tích đất nêu trên. Trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch thì xem xét bồi thường, hỗ trợ cho gia đình theo quy định của pháp luật.

TTCP thống nhất với những nội dung nhận xét, kiến nghị của Bộ TNMT tại Báo cáo số 6053. Việc UBND TP Hà Nội có ý kiến tại Văn bản số 5900 gửi Văn phòng Chinh phủ về một số nội dung không thống nhất đối với báo cáo của Bộ TNMT về giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Thông đòi quyền sử dụng đất tại 85 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa không có tình tiết gì mới làm thay đổi nội dung, bản chất vụ việc tại Báo cáo số 6053 của Bộ TNMT.

Hơn nữa, vụ việc khiếu nại của gia đình ông Lê Xuân Thông đã kéo dài từ nhiều năm (từ năm 1994), nhưng không được UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Mãi đến năm 2013, UBND TP mới giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét đơn của các ông: Lê Đức Khánh, Lê Quang Minh, Lê Xuân Thông và ông Đỗ Thế Quý đề nghị trả lại 1.030 m2 đất tại 85 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

Cũng theo TTCP, việc xác minh, kết luận của các cơ quan chức năng của TP không nhất quán. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến vụ việc khiếu nại kéo dài. Các cơ quan Trung ương (TTCP, Bộ Tư pháp và Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ TNMT) hướng dẫn giải quyết vụ việc nhưng không được UBND TP Hà Nội xem xét kỹ lưỡng. Khi giải quyết không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật mà ban hành Văn bản số 5185 ngày 20/11/2019 trả lời với nội dung: "... Việc ông Lê Xuân Thông, Lê Quang Minh và Đỗ Thế Quý đề nghị trả lại quyền sử dụng 1.030 m2 đất tại địa chỉ 85 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa do Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương I (nay là Cty Dược phẩm TƯ 1) đang quản lý sử dụng là không có căn cứ”, là không đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Khiếu nai, tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến vụ việc phức tạp kéo dài, vượt cấp lên Trung ương.

Trách nhiệm thuộc UBND TP Hà Nội qua các thời kỳ và các cơ quan tham mưu; cần kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ nêu trên và căn cứ vào tình hình thực tế, thực trạng sử dụng đất, Thông tư số 73/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành nội thị, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình ông Lê Xuân Thông theo hướng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại công nhận quyền sử dụng 1.030 m2 đất hợp pháp cho gia đình ông Lê Xuân Thông.

Kiểm tra, rà soát lại căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 6554 và Quyết định số 6555 cùng ngày 30/11/2000 của UBND TP Hà Nội; rà soát việc quản lý, sử dụng đất của Cty Dược phẩm TƯ 1 tại số 85 Tôn Đức Thắng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn và sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 63 hộ dân là cán bộ, công nhân viên của Xí nghiệp Dược phẩm TƯ I trước đây đã được Xí nghiệp phân phối, bố trí chỗ ở trong khuôn viên đất tại số 85 phố Tôn Đức Thắng đang sử dụng theo quy định.

Giao các cơ quan chuyên môn phối hợp Cty Dược phẩm TƯ 1 hoạch định lối đi riêng biệt đối với khu tập thể gồm 63 hộ dân hiện đang sinh sống trong khuôn viên khu đất tại số 85 phố Tôn Đức Thắng trước khi bàn giao khu tập thể sang TP Hà Nội quản lý theo quy định.

Giang Thân