Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và các đơn vị chức năng của Bộ đã tiếp 1 lượt công dân khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cụ thể là trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền tại tỉnh Bắc Giang không đồng ý Quyết định số 1145/QĐ-CT ngày 17/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và việc UBND thị xã (nay là thành phố) Bắc Giang cưỡng chế thi hành Quyết định số 1145/QĐ-CT, tháo dỡ và di chuyển tài sản trên đất của bà tại phường Trần Phú.

Bà Hiền đề nghị chính quyền địa phương giao cho bà 1 lô đất ở tại khu Bãi Bay, phường Ngô Quyền theo nội dung Điều 2 Quyết định số 1145/QĐ- CT và bồi thường thiệt hại do bị thiệt hại, ảnh hưởng của việc cưỡng chế thu hồi đất nêu trên.

Sau khi lắng nghe ý kiến trình bày của công dân và giải đáp thắc mắc, trả lời công dân của Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, lãnh đạo Bộ TN&MT luôn lắng nghe và sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân liên quan đến các lĩnh vực của ngành TN&MT theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với trường hợp công dân khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT, Thứ trưởng đã và yêu cầu đơn vị chuyên môn hướng dẫn công dân tới các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, có trách nhiệm, để được giải quyết theo đúng quy định, trình tự pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ vào các kiến nghị của bà Hiền tại buổi làm việc, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, rà soát nghiên cứu có văn bản gửi về các địa phương đề nghị tổ chức rà soát, xác minh trả lời các công dân theo đúng quy định pháp luật.
Thái Hải