Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo chỉ đạo giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sơn Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung mà Báo Thanh tra đã nêu; có văn bản thông tin lại Báo Thanh tra; đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 20/11/2023.

Trước đó, ngày 1/11, Báo Thanh tra đã đăng tải bài viết “Phú Yên: Mỏ đá Chầm Mâm có dấu hiệu tác động dòng chảy ngoài phạm vi khai thác”, phản ánh việc mỏ khoáng sản đá vật liệu xây dựng thông thường Chầm Mâm, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hoà có dấu hiệu tác động vào khu vực sườn đồi ngoài diện tích khu vực cho phép khai thác và tác động đến con suối làm thay đổi hiện trạng, tác động dòng chảy khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Đình Sang