Công văn số 136/CV- PTN 379 ngày 24/11/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà 379 nêu rõ: Hiện nay, thẩm quyền quản lý dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa là của Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà 379.

Dự án này chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu khác dẫn đến gây nguy cơ mất an toàn.

Vì vậy, UBND TP Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà 379 thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chưa cho người vào ở tại dự án khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật. Nếu xảy ra sự cố tại dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển nhà 379 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

UBND TP Thanh Hóa giao Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị TP chủ trì, phối hợp UBND phường Đông Hương kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, không để chủ đầu tư tự ý cho người vào ở tại dự án khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa trước ngày 13/12/2022.

Thế nhưng, đến ngày 24/12/2022, UBND TP Thanh Hóa tiếp tục có Công văn số 7858/UBND-QLĐT về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án nhà ở xã hội phố Bào Ngoại, phường Đông Hương. Đến nay, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị chưa có kết quả báo cáo Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Để thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, yêu cầu Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị kiểm tra, xử lý vi phạm tại dự án nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại không để chủ đầu tư tự ý cho người vào ở tại dự án khi chưa đảm bảo các quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh qua bài “Nhà ở xã hội do Công ty Xây dựng nhà 379 làm chủ đầu tư mắc nhiều sai phạm”, nêu rõ việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý  nhà ở xã hội của chủ đầu tư có những khuyết điểm và vi phạm cụ thể: Việc Sở Xây dựng thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 nhưng không căn vào quy hoạch phân khu 1/2.000 đã được phê duyệt, là không đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Quy hoạch đô thị 2009, do Công ty Xây dựng nhà 379 làm chủ đầu tư xây dựng khối nhà chung cư nhà ở xã hội cao 20 tầng; khu nhà thương mại chia lô; nhà ở tái định cư; nhà để xe; cây xanh, vườn hoa, sân chơi; hạ tầng kỹ thuật; giao thông, vỉa hè và các công trình phụ trợ khác đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt với diện tích sử dụng đất 10.847m2...

Hương Trà