Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra các nội dung theo phản ánh của Báo Thanh tra để xử lý, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 9/2023. 

Sau bài viết của Báo Thanh tra phản ánh cơ sở chế biến mực xà Kim Trinh trong quá trình hoạt động phát sinh mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống, tinh thần của các hộ dân nơi đây, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại và xử lý tất cả các cơ sở hoạt động sản xuất làm ảnh hưởng đến môi trường”. 

Phường Đống Đa đã có Báo cáo số 200/BC-UBND về việc đề xuất kiểm tra, xử lý cơ sở chế biến mực Kim Trinh gây ô nhiễm môi trường. 

UBND phường Đống Đa phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, tổ công tác khu phố 6 tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến mực Kim Trinh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có khoảng 20 công nhân làm việc. Diện tích hoạt động 300m2, có giấy đăng ký kinh doanh và hồ sơ đăng ký môi trường… quy trình làm mực khép kín, có lắp đặt hệ thống xử lý mùi hôi. 

Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở trong quá trình hoạt động phải khắc phục phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu dân cư và sức khoẻ nhân dân. 

Tuy nhiên, hiện nay qua kiểm tra cơ sở chế biến mực Kim Trinh, quá trình hoạt động vẫn còn để xảy ra tình trạng phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Phường Đống Đa có kiến nghị, đề xuất UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp kiểm tra, xác định mức độ mùi phát tán ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, xác định hành vi vi phạm (nếu có) thì đề nghị rút giấy phép kinh doanh của cơ sở chế biến mực Kim Trinh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng, kiểm tra đề xuất di dời cơ sở chế biến mực Kim Trinh ra khỏi khu dân cư nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư nếu phát hiện vi phạm. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

CTV Bảo Trân