Thời gian qua, Báo Thanh tra đăng tải loạt bài viết về tình trạng vi phạm “nóng” về đất đai, xây dựng tại huyện Phú Xuyên không được xử lý dứt điểm, điển hình là vụ việc bà Lê Thị Thứ, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp trên địa bàn.

Sau khi Báo Thanh tra phản ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh chủ trì cùng Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã, Trưởng thôn Xuân La, công chức địa chính - xây dựng tổ chức buổi làm việc vào ngày 7/10/2022.

Tại buổi làm việc, liên ngành đã thống nhất yêu cầu UBND xã Phượng Dực rà soát, xác định lại vị trí mốc giới đất nông nghiệp giữa các hộ bà Lê Thị Thứ, bà Chu Kim Tuyến, bà Chu Thúy Quỳnh, ông Chu Văn Tước, ông Chu Văn Phước; rà soát lại toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm của bà Lê Thị Thứ, đề xuất thời gian thực hiện cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm.

Liên ngành đề nghị Đảng ủy xã Phượng Dực tập trung chỉ đạo, giám sát và đôn đốc UBND xã Phượng Dực thực hiện đứt điểm vụ việc vi phạm.

Tuy nhiên, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản 2621/UBND-TNMT ngày 18/11/2022 về việc tập trung chỉ đạo các nội dung tại biên bản làm việc ngày 7/10/2022 để chuẩn bị công tác cưỡng chế gửi Đảng uỷ, UBND xã Phượng Dực.

Văn bản 2621/UBND-TNMT ngày 18/11/2022 của UBND huyện Phú Xuyên có nêu: “Do đến thời điểm hiện nay, UBND huyện vẫn chưa nhận được báo cáo của UBND xã Phượng Dực. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu UBND xã khẩn trương thực hiện và có báo cáo (gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ có liên quan, ảnh chụp hiện trạng kết quả xử lý vi phạm) về UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện yêu cầu lãnh đạo UBND xã Phượng Dực thực hiện theo quy định”.

Cùng ngày 18/11/2022, UBND xã Phượng Dực đã có Báo cáo số 137/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ huyện giao đối với thửa đất ruộng tại Đồng Bọc của hộ bà Lê Thị Thứ, đội 12, thôn Xuân La.

Theo đó, ngày 19/10/2022, UBND xã Phượng Dực đã làm việc với bà Lê Thị Thứ, thông tin tinh thần chỉ đạo của huyện tại buổi làm việc ngày 7/10/2022, tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật đất đai để bà Lê Thị Thứ nắm rõ quá trình dồn điền đổi thửa, quyền và nghĩa vụ của mình đối với thửa đất tại khu Đồng Bọc, thôn Xuân La và công bố rõ rằng UBND xã sẽ tổ chức xác minh lại mốc đất của từng hộ, trong đó có thửa đất của bà Lê Thị Thứ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.

Ngày 24/10/2022, UBND xã tổ chức xác minh tại thực địa thửa đất của bà Lê Thị Thứ. Theo kết quả xác minh thì thửa đất của bà Chu Kim Tuyến nằm trong nhà xưởng (81m2), mái vẩy nhà xưởng (115,06m), nhà khách (56,7m2) hiện nay bà Lê Thị Thứ đang sử dụng. 

Bộ phận xác minh đã lập biên bản, yêu cầu bà Thứ sử dụng đất đúng mốc giới được giao trong dồn điền đổi thửa, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã được xác minh lại, thực hiện khắc phục hậu quả công trình vi phạm, đặc biệt là công trình vi phạm trong phạm vi thửa đất của gia đình bà Nguyễn Thị Mùi (gồm Chu Kim Tuyến, Chu Thuý Quỳnh, Chu Văn Tước, Chu Văn Phước).

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thứ đã đề nghị xã trả ruộng gia đình bà Mùi về nơi khác.

“Như vậy, bà Lê Thị Thứ tiếp tục chiếm dụng, không muốn trả lại ruộng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mùi, không tháo dỡ công trình vi phạm”, Báo cáo số 137/BC-UBND của UBND xã Phượng Dực nêu rõ.

Trước đó, UBND xã Phượng Dực có Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 27/9/2022, trong đó kiến nghị UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục yêu cầu bà Lê Thị Thứ thực hiện nghiêm túc Quyết định khắc phục hậu quả số 852/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 và Quyết định giải quyết khiếu nại số 6271/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên.

Liên quan đến vi phạm đất đai, xây dựng nêu trên, UBND thành phố nhận được đơn của công dân ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch; ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên có nội dung liên quan đến chỉ đạo giải quyết đơn của công dân tại xã Phượng Dực.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo giao Thanh tra thành phố kiểm tra vụ việc, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng vi phạm đất đai “nóng” tại huyện Phú Xuyên gây phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp lên thành phố Hà Nội vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Phạm Duy