Ngày 6/12/2023, trao đổi qua điện thoại, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc cho biết, Huyện ủy Vĩnh Cửu đã ban hành quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa bằng hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật đã được triển khai thực hiện từ thứ 2 (ngày 4/12/2023)…

Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình, ngoài hiện là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa thì còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Ngày 6/7/2023, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương đã ký Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa với hình thức khiển trách do đã có những vi phạm, khuyết điểm theo Kết luận nội dung tố cáo số 2154/KL-UBND ngày 22/11/2022 của UBND huyện.

Kết luận nội dung tố cáo số 2154/KL-UBND cho biết, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa đã không thực hiện hướng dẫn hộ gia đình bà Hồ Thị Gái (ngụ tại khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) thực hiện lập thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện mà chỉ liên tiếp ký các Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 29/6/2022; Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 25/8/2022; Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 29/8/2022 theo hướng không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và đưa ra đề xuất không đúng quy định pháp luật, kéo dài thời gian giải quyết đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Hồ Thị Gái, gây bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội.

“Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về việc xác định tình trạng tranh chấp, vi phạm quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, vi phạm quy định của pháp luật về việc thực hiện các kết luận thanh tra và không chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu. Những vi phạm nêu trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của bà Hồ Thị Gái. Cụ thể, từ ngày 14/1/2019 đến nay, hồ sơ đăng ký xin cấp GCNQSDĐ của ông Dóc, bà Gái chưa được Chủ tịch UBND xã Bình Hòa xem xét, giải quyết đúng theo quy định tại Điều 60, 61 và khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai”, Kết luận nội dung tố cáo số 2154/KL-UBND cho biết.

leftcenterrightdel
Bà Hồ Thị Gái mong muốn chính quyền sớm giải quyết việc cấp GCNQSDĐ... Ảnh: Chu Tuấn 

Liên quan tới khiếu nại đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Hồ Thị Gái, ngày 2/11/2023, UBND huyện Vĩnh Cửu đã có Báo cáo số 1784/UBND-KT gửi UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả rà soát nguồn gốc đất của bà Gái tại xã Bình Hòa.

Qua nghiên cứu báo cáo này có thể thấy, việc rà soát nguồn gốc đất đến nay vẫn chưa xong. Mặc dù UBND huyện Vĩnh Cửu có nhiều văn bản chỉ đạo UBND xã Bình Hòa về việc khẩn trương rà soát nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất… UBND huyện đã chỉ rõ ràng những việc phải làm nhưng với hàng loạt báo cáo của UBND xã Bình Hòa thì nội dung lại chưa đảm bảo và đầy đủ theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

UBND huyện Vĩnh Cửu cũng cho biết, liên quan tới việc này, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm của UBND xã Bình Hòa và cán bộ, công chức có liên quan trong việc không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Liên quan tới vụ việc này, trước đó, tại Thông báo kết luận số 2654/TB-TTKQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có ý kiến kết luận đối với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về vụ việc của bà Hồ Thị Gái.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Bình Hòa khẩn trương thực hiện cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ cấp GCNQSDĐ cho người dân…

Ngày 25/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6615/VPCP-QHĐP về thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Cửu, UBND xã Bình Hòa khẩn trương thực hiện cấp GCNQSDĐ cho bà Hồ Thị Gái theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ cấp GCNQSDĐ cho người dân…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn